Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

od 1.2.2023
v platnosti nový vnitřní řád školní jídelny

28.1.-2.2.2023
lyžařský kurz žáků 7. ročníku

ŠD - informace pro rodiče