Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

volná pracovní místa
1. stupeň - Vv a Pč do 30.6.2023,
2. stupeň - M, F, Aj a Nj od 1.9.2023 - více info

06.06.2023
MŠ výlet vlakem

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

>
jménofunkcetřídnictvíe-mail
Mgr. Drahoslava Tůmová ředitelka školy
výchovná poradkyně
metodik prevence
tumova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Alena Rozumová zástupkyně ředitelky pro ZŠ rozumova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Miluše Felcmanová správce webu
metodik ICT
felcmanova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Jana Mrklovská 1. roč. mrklovska(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Milada Beková 2. roč. bekova(zavinac)skolaslatina.cz
Žaneta Pácaltová 3. roč. pacaltova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Kateřina Grundová 4. roč. grundova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Martina Volfová 5. roč. volfova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Marek Brich 6. roč. brich(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Alena Rozumová 7. roč. rozumova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Milada Martincová učitel - zdravotník 8. roč. martincova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Pavla Trojanová 9. roč. trojanova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Lenka Fleischmannová bez třídnictví fleischmannova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Jakub Hlaváč bez třídnictví hlavac(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Čestmír Zatloukal bez třídnictví zatloukal(zavinac)skolaslatina.cz
Dana Koutská vychovatelka školní družiny
Bc. Lucie Kotyzová asistent pedagoga kotyzova(zavinac)skolaslatina.cz
Lucie Štanclová, DiS. asistent pedagoga stanclova(zavinac)skolaslatina.cz
Klára Šubertová, DiS. asistent pedagoga subertova(zavinac)skolaslatina.cz
Mgr. Lenka Šreibrová školní psycholog l.sreibrova(zavinac)skolniporadenstvikhk.cz
       
Mgr. Markéta Dusilová zástupkyně ředitelky pro MŠ dusilova(zavinac)skolaslatina.cz
Jana Gajdošová asistent pedagoga
Mgr. Eva Kaplanová učitelka mateřské školy kaplanova(zavinac)skolaslatina.cz
Aneta Kroulíková učitelka mateřské školy
školní asistent
kroulikova(zavinac)skolaslatina.cz
Edita Michaličková, DiS. učitelka mateřské školy michalickova(zavinac)skolaslatina.cz
       
Bc. Vanda Býček Svobodová na mateřské dovolené
Mgr. Kateřina Horálková na mateřské dovolené
Mgr. Veronika Lebrušková na mateřské dovolené

Nepedagogičtí pracovníci

jménofunkcee-mail
Mgr. Vilém Křečan správce počítačové sítě
metodik ICT
krecan(zavinac)skolaslatina.cz
Jana Koutská vedoucí školního stravování koutskaj(zavinac)skolaslatina.cz
Pavla Vodáková hlavní kuchařka
Pavlína Černochová kuchařka
Jana Víšová kuchařka
Lýdie Křehká kuchařka, domovnice MŠ
Renata Mazurová uklízečka, kuchařka ve výdej. MŠ
Monika Lebrušková školnice ZŠ
Zdeňka Křenová uklízečka
Iva Nekovářová uklízečka
       
Šárka Urbanová na mateřské dovolené