Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

06.06.2024
exkurze farma Kněžství - 8. roč.

05.-07.06.2024
9. roč. - školní výlet

Historie školy

r. 1789zřízení řádné jednotřídní školy se 119 žáky
r. 1860otevření druhé třídy, škola měla 211 žáků
r. 1883dokončena adaptace staré školy, rozšíření školy na tři třídy
r. 1884škola se rozrostla na čtyři třídy z důvodu celkového počtu 229 žáků
r. 1935zrušena čtvrtá třída
r. 1938zřízení měšťanské školy, vyučovalo se na několika místech v obci
r. 1948obecná škola se stala školou národní a měšťanská školou střední
r. 1951sloučením národní a střední školy vznikla devítiletá střední škola
r. 1953zkrácením školní docházky na osm let docházelo ke slučování ročníku podle počtu žáků
r. 1956přístavba dvou učeben a stavební úpravy původní budovy
r. 1960přístavba dalších dvou učeben
r. 1961vznik základní devítileté školy se třemi třídami na nižším stupni a čtyřmi třídami na vyšším stupni
r. 1961zřízena školní družina
r. 1967dokončena výstavba polytechnické dílny
r. 1980osmitřídní škola z důvodu změny vzdělávací soustavy
r. 1984přístavba dalšího křídla školy (1 učebna, 2 kabinety, šatny žáků, nářaďovna)
r. 1991dokončena nová tělocvična
r. 1995základní škola s povinnou devítiletou školní docházkou
r. 2002úprava části půdního prostoru na počítačovou učebnu
r. 2003od 1.1.2003 se škola stala samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Slatina nad Zdobnicí
r. 2006rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
r. 2007rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky a zaměstnance, šatna pro pracovnice provozu, nové úklidové komory a vestavba dvou učeben v půdním prostoru
r. 2010přestavba šaten pro žáky 2. stupně
výměna oken v tělocvičně
r. 2011od 1.1.2011 spojena základní škola s mateřskou školou v jeden právní subjekt
přestavba šaten pro žáky 1. stupně
r. 2012výměna oken v budově základní školy
r. 2013výměna oken v budově mateřské školy
r. 2014vybudování venkovní učebny
r. 2015rekuperace a zateplení budov MŠ a ZŠ
r. 2017lanové prvky na zahradě ZŠ
r. 2018parkoviště u MŠ