Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2022/2023

« Zpět na aktuální školní rok

30.06.2023
V průběhu tohoto roku se žáci 5. ročníku učili pracovat se školními nebo zapůjčenými digitálními pomůckami. Díky interaktivním robotům jako Ozobot, Blue-Bot, míček Sphero se hravou formou seznamovali se základy programování, na které mohou dobře navázat v informatice na 2. stupni. Dále objevovali krásu mikrosvěta - pomocí digitálního mikroskopu zkoumali různé předměty a materiály. Díky přírodovědným kartám 4D Smarty si také vyzkoušeli učení v prostředí rozšířené reality. Žáky práce s digitálními pomůckami velmi bavila. Zjistili, že mobil a tablet nemusejí sloužit jen k hraní běžných her, ale mohou být také dobrým prostředkem k učení a poznávání světa kolem nás.
Na konci školního roku páťáci navštívili prvňáky, aby se stali na chvíli jejich učiteli. Představili jim některé z digitálních pomůcek, učili je programovat roboty, ukázali jim práci s digitálním mikroskopem a Albi tužkou, všichni si zkusili na tabletu i práci v rozšířené realitě. Prvňáci byli ze všech pomůcek nadšení. Přejeme tedy všem, ať jim jejich zájem o učení touto formou co nejdéle vydrží. A kdo ví, možná z některých malých programátorů budou jednou velcí. (M. Volfová)

29.06.2023
V 8. ročníku jsme si užili i závěr školního roku 2022/23. Kromě úklidu třídy jsme zvládli také dvě dopolední vycházky. Navštívili jsme rozhlednu na Vrbici, zámek Doudleby nad Orlicí se zámeckým parkem a muzeem a také se žáci prošli po okolí Slatiny. Několik fotografií si prohlédněte zde. (M. Martincová)

26.06.2023
7. června se konal školní výlet 1. – 3. ročníku do ZOO Dvůr Králové n. Lab.. Počasí bylo ideální, děti si užily zvířátka i atrakce. Všem se výlet moc líbil.
(M. Beková)

25.06.2023
Naše škola se letos na jaře zapojila do projektu Národní testování společnosti SCIO pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výborného výsledku v našem kraji dosáhla Alice Hájková ze 7. ročníku a získala ocenění. Gratulujeme!

19.06.2023
Ve čtvrtek 15. června jsme se 7. třídou vyrazili na dvoudenní výlet do Českého ráje. Po třech hodinách ve vlaku jsme vystoupili v Sedmihorkách a asi po deseti minutách chůze došli do pěkného kempu, kde jsme si odložili batohy a vyrazili na plánovanou 12,5 km túru na Hrubou Skálu a na Trosky. Z Trosek jsme seběhli do Ktové a vlakem se vrátili zpět do kempu. Počasí bylo od rána luxusní, a déšť nás zastihl až cestou zpět ve vlaku a pak ještě chvíli odpoledne v kempu. Ale ani déšť nám náladu nepokazil. Ubytovali jsme se a užívali si sportovního vyžití v kempu. Vyzkoušeli jsme plážový volejbal a také minigolf.
Druhý den ráno hned po snídani jsme se vydali na kratší túru k nedaleké zřícenině hradu Valdštejn. Vrátili jsme se kolem oběda a před odchodem na vlak jsme si ještě zahráli volejbal, a kdo chtěl, zchladil se v místním rybníku. (A. Rozumová)

15.06.2023
V pátek 9. června jsme se s vybranými žáky zúčastnili posledního setkání v rámci projektu IKAP II – Angličtina hrou na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. V průběhu školního roku jsme absolvovali tři taková setkání, přičemž všechna probíhala v angličtině. Spolu s námi byly do projektu zapojeny ještě další tři základní školy.
Žáci se nejprve seznámili s prostředím školy a po té měli vždy připravené interaktivní činnosti. Po celé dopoledne je provázeli studenti z OA, kteří s těmi našimi žáky komunikovali také v angličtině. V rámci projektu se žáci naučili pracovat v prostředí Book creatoru, kde vytvářeli komiksy. Na poslední setkání jsme měli za úkol vytvořit komiksy v angličtině. Tři nejlepší komiksy žáci prezentovali před všemi zúčastněnými. Ráda bych touto cestou pochválila a ocenila práci všech zapojených žáků – odvedli skvělý kus práce! A ještě o něco větší pochvalu si zaslouží 8 statečných, kteří svůj komiks prezentovali v anglličtině v aule.
Postupové komiksy vytvořili: Vojtěch Veverka, Jakub Martin Brokeš a Aleš Kaplan – jejich komiks s názvem „Trabant journey from the school“ se nakonec umístil na celkovém 3. místě!! Dalšími prezentujícími byly: Alžběta Kalecká, Michaela Kopsová, Kamila Čtvrtlíková a Zuzana Hanyková s komiksem „The best school trip“ a poslední statečnou byla Natálie Hynková se svým komiksem „The cursed school“. Velká pochvala vám všem! (P. Trojanová)

13.06.2023
Ve dnech 8. a 9. června jsme s 8. třídou navštívili Český ráj. Po zabydlení na chatkách v kempu Sedmihorky jsme se vydali na Trosky. Nejdříve nám počasí moc nepřálo, dokonce i padaly kroupy, ale ke konci dne se zlepšilo. Po návratu jsme si užívali volný čas v kempu. Druhý den jsme po vrácení chatek vyrazili na zámek Hrubý Rohozec a do Turnova. Odtud jsme vlakem odjeli domů. Všichni jsme si výlet užili a hned bychom tam jeli znovu. (žáci 8. ročníku)

09.06.2023
Pro žáky 4. a 5. ročníku se konalo 2. června 2023 zdravotnické dopoledne.

09.06.2023
V sobotu 13. května 2023 soutěžila naše dvě družstva mladých zdravotníků v Josefově. Soutěž se konala v historických prostorách opevnění. Děti ošetřovaly zranění na jednotlivých stanovištích. Velká snaha byla korunována úspěchem a obě družstva obsadila první místa. Postoupila do krajského kola v Jičíně.
Družstvo mladších tvořili: Eliška Hlávková, Tereza Bílková, Emílie Mazurová a Václav Ďuroška.
Družstvo starších: Veronika Kylarová, Zuzana Ulrichová, Markéta Vyhnálková a Lucie Vyhnálková.
V úterý 30. května 2023 se konalo krajské kolo soutěže mladých zdravotníků v Jičíně. Naši školu reprezentovalo družstvo starších zdravotníků ve složení: Veronika Kylarová, Zuzana Ulrichová, Markéta Vyhnálková, Lucie Vyhnálková a Eliška Hlávková. Mladší družstvo nesoutěžilo, protože někteří členové byli nemocní. Soutěž se konala v jičínském zámku a přilehlé zahradě. Prostředí bylo krásné, soutěž byla vzorně připravena a vyšlo i počasí. Družstvo obsadilo sedmé místo. Zvláštní pochvalu si vysloužili za ošetření slečny při výstupu na jičínskou věž. Soutěžící netušili, že jde také o soutěžní úkol. Jako jedni z mála družstev se o slečnu, kterou postihla nevolnost, postarali.
Soutěžící doprovázela Barbora Špilarová, která celý rok vedla zdravotnický kroužek a Hana Hrabalová.

01.06.2023
Pohádkovou stezku ke Dni dětí připravili pro všechny děti z prvního stupně žáci VII. třídy. Ráno navštívil král s princeznou 1. až 5. třídu a pozvali děti do světa pohádek. Cestou, která vedla na Kubovnu se děti setkaly s Patem a Matem, čertem, Karkulkou, králem, indiány, vílou, piráty, Šeherezádou, čarodějnicí, kovbojem a princeznou. Vyzkoušely si spoustu disciplín, skládaly pohádkové puzzle, hledaly rozdíly v obrázcích, skákaly v pytli, skládaly tangram, prošly indiánskou stezkou, zahrály si kuličkovanou, poznávaly květiny, ptáky, lovily peníze, hrály pohádkové sudoku, zabíjely draka, vyprávěly pohádku o Perníkové chaloupce, hledaly perly pro Zlatovlásku a jezdily slalom na koni. Malou odměnou byla dětem medaile se sladkým překvapením, kterou obdržely v cíli. Počasí vyšlo a všichni si dopoledne moc užili. (A. Rozumová)

28.05.2023
V neděli 28.5.2023 proběhly tradiční běžecké závody v polské Jaszkowě Dolné s mottem Poznajemy sie przez sport.
Naše slatinská výprava byla jednou ze čtyř českých škol. Zúčastnilo se 8 závodníků – M. Gadlina, E. Kubíčková, Z. Najman, E. Mazurová, K. Bečková, P. Mazura, N. Hájková, O. Mazura. Třebaže jsme nepřivezli žádné medaile, po bodovém hodnocení jsme mezi dvanácti školami skončili devátí. (D. Tůmová)

24.05.2023
Zveřejněny podrobné informace k úplatě v MŠ na prázdniny 2023 a následující školní rok 2023/24: najdete je zde. (D. Tůmová)

17.05.2023
Čtvrtek 11. 5. 2023 byl pro 8. ročník dnem exkurze na téma Praha historická. Během dopoledne jsme si prohlédli historické centrum města (Václavské a Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici, Karlův most, Hradčany). Procházka pokračovala nádherně rozkvetlou a upravenou Královskou zahradou. Letenskými sady kolem Metronomu jsme přišli k Národnímu technickému muzeu, kde si během rozchodu každý prohlédl mnoho nádherných starších strojů a dopravních prostředků. Projížďka parníkem po Vltavě a návštěva obchodního centra Palladium na Náměstí Republiky byla příjemným zakončením celodenní návštěvy našeho hlavního města. (M. Martincová)

05.05.2023
Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde. (D. Tůmová)

10.05.2023
1.–3. třída navštívila divadelní představení v MŠ – Šípková Růženka. Děti shlédly krásné loutkové divadlo s profesionálním výkonem paní Jarmily Vlčkové.
(M. Beková)

05.05.2023
Dne 5.5. kreslily děti obrázky pro seniory do Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou v rámci projektu Psaní od srdce. (M. Beková)

05.05.2023
Ve čtvrtek 4.5. jsme se se sedmáky vydali na exkurzi do Prahy. První náš cíl byl Svět medúz na pražském Pankráci. Viděli jsme tisíce medúz od zárodku až po dospělé jedince. Seznámili jsme se s jejich životem, původem, místem výskytu a dalšími velmi zajímavými informacemi. Poté jsme se metrem přesunuli do botanické zahrady, kde jsme měli asi hodinu čas projít si alespoň její část. Po obědě jsme měli zajištěný komentovaný program ve Fata Morgáně, kde právě probíhá výstava exotických motýlů. Posledním naším cílem byl Vyšehrad a hřbitov slavných osobností. Ještě jsme se pokochali krásnou vyhlídkou na Prahu a pomalu se přesunuli na hlavní nádraží, odkud jsme příjemně unaveni odjeli vlakem domů. (A. Rozumová)

05.05.2023
Dne 14.4. jsme se s žáky 5. ročníku vypravili do městské knihovny v Žamberku. Zúčastnili jsme se zde vzdělávacího programu zaměřeného na trénování paměti. Během různorodých aktivit jsme zjišťovali, kterou ze dvou hemisfér mozku máme dominantní. Učili jsme se tvořit i vlastní mnemotechnické pomůcky, které nám mohou v procesu učení hodně pomoci. Někteří v aktivitách dosahovali i nadprůměrných výsledků. Program byl velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se mnoho o svých schopnostech – kde si vedeme dobře, kde bychom se mohli zlepšit nebo že do trénování paměti můžeme zapojit celé naše tělo. (M. Volfová)

05.05.2023
V pátek 14. 4. 2023 se 8 děvčat ze 6.-8. ročníku (roč. nar. 2009–11) zúčastnilo okresního kola v přehazované v Kostelci nad Orlicí. Dívky byly celý den dobrou veselou partou, udržely si týmového ducha, vzájemně se povzbuzovaly a předvedly výborný sportovní výkon. V konkurenci 11-ti družstev obsadily nakonec 3. místo, ale k postupu do finále jim v zápase s Častolovicemi ve třetím rozhodujícím setu chybělo jen pověstné sportovní štěstí. Všem dívkám děkuji za reprezentaci naší školy a patří jim velká pochvala! (M. Martincová)

28.04.2023
V pátek 28.4. po obědě se na školní zahradě slétli čarodějnice a čarodějové z širokého okolí. Plnili úkoly s čarodějnickou tématikou - lovili a počítali havěť, hráli sudoku, navlékali pavučinu, hledali rozdíly mezi čarodějnickými obrázky, lovili dobroty z měšce, házeli koštětem, poznávali houby, trénovali postřeh. Pro ještě lepší náladu nechyběly čarodějnické písničky, a protože při plnění disciplín všem vyhládlo, kdo chtěl, mohl si opéct buřta. Celým odpolednem provázely čarodějnice Kanimůra a Bludimíra. Velké díky patří žákům ze sedmé třídy, kteří pomohli s organizací disciplín. (A. Rozumová)

17.04.2023
Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání najdete zde. (D. Tůmová)

14.04.2023
Zveřejněny podrobnosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná 4.5.2023 - pozvánka, další informace.(D. Tůmová)

06.04.2023
Obecní úřad ve spolupráci s místními spolky organizuje 15.4.2023 akci "Ukliďme Slatinu". Podrobnosti zde. (D. Tůmová)

04.04.2023
Dne 4. dubna probíhaly na 1. stupni Velikonoční dílny. Žáci 1.-5. ročníku tvořili s nadšením a radostí celé dopoledne velikonoční dekorace z přírodnin, papíru a dalších drobných materiálů. Výrobky se všem žákům moc povedly. (M. Beková)

od 01.04.2023
Od 1. dubna (vždy ve středu a ve čtvrtek) působí na naší škole ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Lenka Šreibrová. Informace o činnosti školního psychologa čtěte zde. (D. Tůmová)

31.03.2023
V březnu si sedmáci v rámci výchovy ke zdraví vyzkoušeli, jak těžké je žít s handicapem. Měli možnost chodit po škole “se slepeckou holí“, pohybovat se po škole na invalidním vozíku a také psát Braillovým písmem. (A. Rozumová)

31.03.2023
Dne 31. března 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do školního kola postoupili úspěšní recitátoři z jednotlivých třídních kol.
Školní kolo zahájili svým milým recitačním programem žáci 1. třídy, aby si vyzkoušeli přednes před publikem. Starší děti byly rozděleny do 2 kategorií. 1.kategorie – žáci 2. a 3. třídy, 2. kategorie – žáci 4. a 5. třídy.
Vyhodnocení:
1. kategorie – 1. Dorota Kubíčková, 2. Marie Krejsová, 3. Emílie Kubíčková a Adam Kubíček
2. kategorie – 1. Ondra Mazura, 2. Julie Kalousová, 3. Vašek Mazura
Všem zúčastněným dětem děkujeme za hezké výkony a překonání trémy před ostatními spolužáky. (M. Beková)

27.03.2023
Vyhlášen SBĚR PAPÍRU - proběhne 26.-27.4.2023 v 6:30-7:30 h - více info. (D. Tůmová)

09.03.2023
Zveřejněny podrobnosti k zápisu do 1. ročníku ZŠ, který se koná 13.4.2023 - pozvánka, další informace. (M. Felcmanová)

02.02.2023
V sobotu 27.1. se 17 žáků VII. třídy vypravilo do Orlického Záhoří na chatu Bedřichovku na lyžařský kurz. Sněhové podmínky byly výborné, jen sluníčko nám trochu chybělo. Převážnou většinu času děti trávily na sjezdovkách, ale vyzkoušely si i běžky. Po náročných výkonech a mnohdy i s velkou únavou si ale užívaly i odpolední a večerní volný čas. Hrály se společenské hry, divadlo, tancovalo se a také předávalo vysvědčení. Poslední večer byl karneval, tančilo se, soutěžilo a všichni se skvěle bavili.
Poslední, čtvrteční, dopoledne proběhly závody ve slalomu. Z dívek se nejlépe dařilo Kátě Špilarové, Ali Hájkové a Káje Poláčkové, z chlapců jen o 0,05 vteřiny vyhrál Matěj Frydrych, druhý byl Šimon Hynek a třetí Pavel Černý. (A. Rozumová)

03.01.2023
Ve čtvrtek 22.12.2022 proběhl ve školní tělocvičně již tradiční Vánoční čtyřboj. Děti z prvního i druhého stupně soutěžily ve čtyřech disciplínách – šplhu na tyči, přeskoku švihadla /tyče, hodu na basketbalový koš a v člunkovém běhu.
Nejlepšími „vícebojaři“ se stali: Roman Křehký (1.), Ema Vernerová a Michal Hrčka (2.), Nikola Fléglová, Marie Krejsová a Zbyněk Najman (3.), Matyáš Šípek (4.), Eliška Hlávková a Ondřej Mazura (5.), Kateřina Špilarová (7.) a Šimon Pecháček (9.).
Doufáme, že si všichni poslední předvánoční den ve škole užili a při sportování se nenudili. (J. Hlávková)

13.12.2022
„Vánoce nanečisto“ jsme si společně se sedmáky připravili a užili 12. - 13. prosince. Pondělní zasněžené ráno nám vytvořilo tu pravou zimní atmosféru k našemu projektovému dni. Celé dopoledne jsme strávili přípravami na „štědrý večer“. Ozdobili jsme si stromeček, vyzdobili třídu, připravili slavnostní tabuli, kluci obalili a usmažili řízky, holky udělaly bramborový salát, upekli jsme si linecké a také dvě vánočky k úterní snídani. Vyrobili jsme si třídní trička, abychom na dalších třídních akcích „ladili“. S tím vším jsme byli do oběda hotoví a po poledni jsme jeli do Rychnova na bowling.
Po návratu do školy jsme se na zahradě zkoulovali a přesunuli se do školy. Shlédli jsme film V Síti – pro školy. Konečně následovala očekávaná „štědrovečerní“ večeře. Možná i proto, že jsme si ji sami vytvořili, nám všem moc chutnalo. Po večeři samozřejmě nechybělo ani rozdávání dárků.
Spát na zemi na karimatce a ve spacáku není úplně pohodlné, ale všichni jsme svoji postel za to malé dobrodružství rádi vyměnili. Ráno jsme ve třídě společně posnídali naše výborné vánočky s máslem či marmeládou a čajem. Celý den jsme pak v hodinách dospávali, co jsme v noci propovídali. (A. Rozumová)

05.12.2022
V pondělí 5.12. zavítali do naší školy Mikuláš s anděly a čerty. Navštívili všechny třídy 1.stupně, školku i družinu, poslechli si básničky a písničky, které si pro ně děti připravily. V 1.třídě viděli dokonce krásný taneček! Všechny hodné děti pak obdarovali malou sladkostí a ovocem a co nás nejvíc těší – žádného zlobivce si s sebou do pekla neodnesli! (J. Hlávková)

02.12.2022
V průběhu listopadu se 7 dětí z 2.stupně zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriády. Nejlépe se vedlo Rozálii Šindelářové (6.tř.), která se stala jedinou úspěšnou řešitelkou a postoupila do kola okresního. Zde se umístila mezi 17 soutěžícími na krásném 4.-5.místě, jako první mezi žáky navštěvujícími běžnou ZŠ, ne gymnázium. Gratulujeme! (J. Hlávková)

02.12.2022
Tutanchamon, jeho hrobka a poklady - v pátek 2.12. jsme se šestou, sedmou a osmou třídou navštívili výstavu Tutanchamon v Brně. Cesta byla dlouhá, strávili jsme téměř 6 hodin v autobuse, ale určitě stála za to, co jsme mohli vidět. Je až nepředstavitelné, co lidé v době zhruba 3000 let př.n.l. dokázali. Vyslechli, shlédli, přečetli jsme spoustu velmi zajímavých informací nejenom o životě Tuanchamona, o všem, co za pouhé čtyři roky své vlády dokázal, o jeho předcích a následovnících, ale také o historii Egypta, o nejznámějších památkách, kultuře, výtvarném umění, architektuře… Děti měly možnost vyzkoušet si ve virtuální realitě projížďku po bobové dráze přímo v prostředí Egypta. (A. Rozumová)

08.11.2022
V říjnu proběhl na naší škole turnaj v piškvorkách pro děti z 2. stupně, do kterého se přihlásilo 16 dětí. Nejzdatnějšími piškvorkáři se stali: Mikuláš Kubíček (7.), Čeněk Mazura (6.) a Eva Jedličková (7.). Společně pak, jako jeden tým (pro který zvolili název BERLE), reprezentovali naši školu v oblastním turnaji v Hradci Králové. A vedli si opravdu výborně! Porazili všech dalších 8 zúčastněných týmů, celý turnaj vyhráli a koncem listopadu je čeká další kolo této celostátní soutěže. Tak ať se daří! (J. Hlávková)

08.11.2022
V úterý 8. listopadu 2022 se žáci navštěvující šachový kroužek zúčastnili Okresního přeboru škol Rychnovska. Ve složení Adam Kubíček, Matyáš Šípek, Pavel Jirčík, Matěj Rozum a Jiří Vilček získali krásné 2.místo s postupem do krajského kola. Gratulujeme!

19.10.2022
S družstvem 12 děvčat ze 7.-9. třídy jsme se ve středu 19.10.2022 zúčastnily turnaje ve florbale v Dobrušce. Dívky obsadily smolné 4.místo se stejným počtem bodů (ale s horším skóre) jako družstvo na 3.místě. Od medaile je dělil pouhý jeden obdržený gól. (J. Hlávková)

04.10.2022
V úterý 4.10.2022 se 14 dětí z 6.-9. třídy zúčastnilo okresního přeboru jednotlivců v atletice v Kostelci nad Orlicí. Nejlépe se dařilo Kateřině Špilarové (7.tř.), která obsadila 4.místo ve skoku dalekém (výkonem 408 cm, pouhý 1cm za medailí) a 6.místa v bězích na 150 m a na 600 m. Mezi chlapci vybojoval nejlépe Matěj Frydrych 7.místo v běhu na 800 m. (J. Hlávková)

30.09.2022
Po tříleté odmlce se v pátek 30.9.2022 konal již tradiční branný závod, Memoriál Standy Krska, který pořádá naše škola ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z okolních vesnic. Vítězem letošního ročníku se stala hlídka chlapců z 9.třídy ve složení: Jakub Martin Brokeš, Michal Kařízek, Aleš Kaplan, Šimon Pecháček a Vojta Veverka. (J. Hlávková)

01.09.2022
V platnost vstoupily aktualizovaný školní řád, klasifikační řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny.

« Zpět na aktuální školní rok