Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2021/2022

« Zpět na aktuální školní rok

30.06.2022
Na konci května jsme se s žáky 1. stupně zúčastnili zajímavé přírodovědné přednášky s názvem Oko medvěda. Přijel za námi Jan Suchý ze spolku Prales dětem a seznámil nás s projekty, kterými se ve světě zabývají. Vyprávěl nám poutavě o tom, co ho již na základní škole přivedlo k ochraně přírody a jak se nyní naplno věnuje ochraně a monitoringu šelem na Slovensku. Vysvětlil nám, kdo je to strážce přírody, co jeho práce obnáší a co všechno s sebou do terénu potřebuje. Každý si mohl zblízka prohlédnout fotopast, vysílačku i odlitek medvědí stopy. Přednáška byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho nového o šelmách žijících na Slovensku, viděli fotky i videa z fotopastí a už nyní se moc těšíme na Honzovo další vyprávění příště - třeba o ochraně tygrů nebo jaguárů žijících na jiných kontinentech … (M. Volfová)

30.06.2022
Na konci května jsme se s žáky 4. a 5. ročníku vypravili na dva společné výlety, kde bylo cílem poznávat věci kolem nás „trochu jinak“. Nejprve jsme se zúčastnili výtvarně-přírodovědného programu „Poznej známou krajinu jinak“ v Rychnově. Spolu s lektorkou M. Marxovou jsme putovali do lesa Včelného. Během cesty žáci výtvarně tvořili, vyráběli paletu odstínů barev z nasbíraných přírodnin. Nejvíce je zaujal otisk okolní krajiny, při kterém všichni dupali na čtvrtku ze všech sil, jen aby jejich otisk cesty či trávy byl co nejvýraznější.
Během druhého výletu jsme navštívili výstavu Imaginárium v zámku v Kostelci n. Orl. Všichni jsme se zde na hodinu ocitli ve světě fantazie a hravosti. Tato jedinečná výstava nás vybízela k nějaké hře na každém kroku. Vyzkoušeli jsme si lov ryb, zahráli si loutkové divadlo, rozhýbali koně v maštali a pohráli si se spoustou dalších mechanických hraček a zařízení. Kdo měl odvahu, zhlédl i „filmový hororek“. Po výstavě všichni plnili venku zámecké úkoly ve skupinách - testík, křížovku, osmisměrku a poznávali stromy v parku.
Oba výlety se vydařily jak programem, tak i pěkným počasím, neboť to nám v jinak hodně deštivém týdnu velmi přálo. (M. Volfová)

30.06.2022
Ve 2. pololetí probíhala ve 4. ročníku výuka dopravní výchovy. Žáci se učili pravidlům silničního provozu a také trénovali jízdu na dopravním hřišti v Rychnově n. Kn. Na konci roku plnili Průkaz mladého cyklisty.
V okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů se družstvo ve složení: Anežka Dufková, Eliška Hlávková, Ondřej Mazura a Jan Mrklovský, umístilo na krásném 4. místě. Ještě větší radost na soutěži však měli žáci z umístění v letos nově zařazené doplňkové disciplíně POKOS (Příprava občanů k obraně státu), kde je testovali opravdoví vojáci. Všichni z družstva zde uplatnili své znalosti a dovednosti ze skauta, sportovního a hasičského kroužku a vybojovali v této nové disciplíně 1. místo! (M. Volfová)

30.06.2022
V úterý 28.6.2022 se vybraní žáci 6.-9.třídy zúčastnili sportovního dne, který letos uspořádala ZŠ v Javornici. Našim dětem se dařilo; přivezli jsme spoustu medailí z individuálních disciplín (běh 60m, trojskok, přeskoky švihadla) i z týmových míčových her (fotbal, přehazovaná, vybíjená). (J. Hlávková)

30.06.2022
Ve čtvrtek 23.6.2022 proběhl sportovní den naší školy pro žáky 1.-5.třídy. Děti dle věku soutěžily v různých disciplínách (např. v atletických), hrály míčové hry a zúčastnily se také cyklistické soutěže. Na závěr proběhl celostátně organizovaný Olympijský běh, kterého se naše škola účastní opakovaně už několik let. (J. Hlávková)

30.06.2022
Ve středu 8.6.2022 jsme po tříleté (Covidem zaviněné) odmlce opět vyrazili poznávat cizí země - tentokrát s 27 osmáky a deváťáky do Anglie. Po poměrně dlouhé cestě přes Německo, Francii a Belgii jsme ve čtvrtek Eurotunelem dorazili do Anglie. První den jsme strávili v univerzitním Oxfordu a večer na nás již v Londýně čekaly hostitelské rodiny. Po konverzaci rozličné úrovně u hostitelů nás v pátek čekala návštěva Stonehenge, Salisbury a Windsoru. Pobyt jsme zakončili v sobotu poznáváním Londýna – nejenom po zemi, ale i z výšky London Eye. Vzhledem k tomu, že se nám nikdo neztratil a cesta zpět byla o něco rychlejší, mohli nás už v neděli odpoledne přivítat doma maminky a tatínkové.

16.06.2022
Dne 1.6.2022 jsme se zúčastnili regionálního kola soutěže mladých zdravotníků. Po úspěchu v oblastním kole v Jičíně jsme se zúčastnili i regionálního kola v Ústí nad Orlicí. Moc jsme si to užili. Za to, jak daleko jsme se dostali, vděčíme paní učitelce Haně Hrabalové, která se nám věnovala. Moc děkujeme, paní učitelko. (B. Špilarová, 9. roč.)

05.06.2022
Běžecké závody v Polsku: V neděli 5.6.2022 jsme již tradičně zamířili do Polska, do Jaszkowej Dolnej – poměřit síly s tamními dětmi v přespolním běhu. Letos se zúčastnilo 17 dětí od MŠ až po 9. třídu a vedly si výborně! Kateřina Špilarová (6.tř.) ve své kategorii zvítězila, Matěj Frydrych (6.tř.) a Pavel Kumpošt (9.tř.) vybojovali stříbrné medaile. Kromě toho jsme posbírali ještě čtyři nepopulární čtvrtá místa (Dorota Bednářová (3.tř.), V.Bóna (3.tř.), Tereza Mazurová (5.tř.), Natálie Hynková (8.tř.)).

05.06.2022
Informace k úplatě v MŠ na prázdniny 2022 a příští školní rok najdete zde.

12.05.2022
V úterý 10.5.2022 jsme se zúčastnili soutěže hlídek mladých zdravotníků v Jičíně. Vypořádat jsme se museli s popáleninami, dušením, tepenným krvácením, poraněním míchy, resuscitací, useknutým prstem, obvazovou technikou a transportem.
Soutěž jsme si užili a bylo nádherné počasí. Družstvo ve složení Veronika Kylarová (velitel hlídky), Zuzana Ulrichová a Natálie Hynková se umístilo na 2. místě v okrese. Tým ve složení Barbora Špilarová (velitel hlídky), Markéta Vyhnálková a Vojtěch Veverka vyhrál a stal se absolutním vítězem celé soutěže pro 2. stupeň. Postoupili do regionálního kola, které se bude konat 1.6.2022 v Ústí nad Orlicí. (B. Špilarová, 9. roč.)

06.05.2022
Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání konaného ve čtvrtek 5.5.2022.

25.04.2022
V pátek 18.3. proběhla také na naší škole celostátní matematická soutěž Klokan, které se zúčastnili všichni přítomní žáci kromě prvňáků. Výborného úspěchu dosáhla žákyně 9.třídy Amálie Šindelářová, která se se ziskem 101 bodů (z možných 120) stala ve své kategorii nejúspěšnější řešitelkou okresu Rychnov nad Kněžnou a současně obsadila 8.místo v celém Královéhradeckém kraji! Soutěže se zúčastnili žáci a žákyně ze 17 škol včetně obou gymnázií (Rychnov nad Kněžnou, Dobruška). O jasné dominanci Amálky svědčí fakt, že druhý soutěžící v pořadí získal 87 a třetí 78 bodů. Gratulujeme! (J. Hlávková)

21.04.2022
Ke Dni Země proběhl na naší škole sběr papíru, letos již 16. ročník. Celkem se vybralo 4 390 kg za 12 234 Kč (tj. 30,48 kg na žáka). 4 917 Kč bude použito pro nadaci Dobrý anděl a 1 200,- Kč pro fond Sidus. Druhou polovinu získané částky (6 117 Kč) mohou třídy využít dle svého uvážení, např. jako příspěvek na školní výlet. Peníze budou třídám rozděleny v poměru počtu žáků.

09.04.2022
Na sobotní odpoledne jsme připravili "Den otevřených dveří". Veřejnost měla možnost prohlédnout si prostory a vybavení školy, školky a školní družiny. Součástí byl jarmark výrobků zhotovených našimi žáky v rámci jarních dílen, pěvecká vystoupení dětí z mateřské školy a žáků 1. stupně a možnost posezení u dobré kávy.

08.04.2022
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 5.5.2022. Žádost o přijetí, kritéria přijetí a další podrobnosti najdete zde.

08.04.2022
Zveřejněny výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání.

15.03.2022
V úterý 15.3. se konaly závody v plavání na 50 m volným způsobem pro žáky 2. stupně. Kromě závodění si děti v bazéně v Rychnově užily i tobogán, divokou řeku, páru a vířivku. Je jenom škoda, že se jich nezúčastnilo víc.
Výsledky:
- kategorie 6.+7.třída – 1. Klára Najmanová, 2. Lucie Lesáková, 3. Eva Holubářová
- kategorie 8.+9.třída – 1. Amálie Šindelářová, 2. Pavel Kumpošt, 3. Vojtěch Veverka
(J. Hlávková)

14.03.2022
1. lekce plavání pro žáky 1.-3. ročníku; odjezd v 8:45 h, předpokládaný příjezd ve 12 h.

11.03.2022
V pátek odpoledne se uskutečnila sbírka školních potřeb pro ukrajinské uprchlíky.

11.02.2022
Konečně jsme 6.2.2022 jeli na „lyžák“! Za mě můžu říct, že byl super! Ale hned první den jsem byla zklamaná z toho, jak jsme se chovali, i paní učitelku to moc mrzelo. Ale hned druhý den večer jsme předvedli, jací jsme „tanečníci“. Nejlepší byly asi společné večery, moc mě nebavilo poučování o lyžích a běžkách, ale je jasný, že „nemůžeme umřít blbý“. Naopak společné hry byly super.
Nemůžu zapomenout ani na to, jak jsme „zářili“ na svahu, spoustu jsme se naučili a překvapilo mě, jací jsme lyžaři. Samozřejmě jsme dělali i jiné věci, než jen jezdili na lyžích, byli jsme se například podívat na krásnou přírodu, kterou mají ve Zdobnici. A zkusili jsme i běžkovat.
Poslední večer jsme měli karneval, byla jsem velice překvapená, jaké masky jsme si oblékli. Po přehlídce masek nám začal „taneční večer“. Moc mě to bavilo, tancovali jsme jak společenské tance, tak i skupinové.
Poslední den jsme odjížděli, ráno bylo dost chaotické. Ještě před odjezdem jsme šli na svah odjet slalom, na který jsme se celý týden připravovali. I když bylo špatné počasí, tak jsme to zajeli dobře. Když všichni odjeli závod, měli jsme volné jízdy.
Celý „lyžák“ jsme si užili, musím poděkovat mojí super třídě a hlavně naší paní učitelce, která to všechno domluvila a hlavně s námi vydržela. Nemůžu zapomenout na naše „babičky“ kuchařky, které nám celý týden vařily pochoutky. Velké díky! (N. Hynková, 8.tř.)

03.02.2022
V sobotu 29.1.2022 jsme nastoupili na lyžařský výcvik, který se konal na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. I přes složitější přípravy kvůli covidu jsme se nakonec zúčastnili v počtu 15 dětí. Počasí nám přálo první dva dny, potom už tolik ne. Přečkávali jsme vítr, chumelení nebo déšť. Po celodenním lyžování se ještě večer hrály hry, divadlo a také se tancovalo. Lyžařský výcvik zakončily závody, které vyhrála Nela Čevorová a Dominik Dytrt, na druhém místě skončili Janek Jedlička a Eva Holubářová a bronzové medaile si odnesli Lucie Lesáková a Jakub Vodák.
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Hlávkové a panu učiteli Zemenovi, kteří nás opravdu chtěli naučit jezdit na vleku a lyžovat. Snad se jim to povedlo.
(žáci 7. ročníku)

30.01.2022
Informace k antigennímu testování ve školách platné od 31.1.2022 čtěte zde.

28.01.2022
Termíny lyžařských kurzů: 29.1.-3.2.2022 (so-čt) 7. ročník; 6.-11.2.2022 (ne-pá) 8. ročník.

25.01.2022
V rámci praktických činností si osmáci vytvořili vlastní model sopky s erupcí. (A. Rozumová).

24.01.2022
Podívejte se na výtvarné práce našich žáků 1. stupně a 2. stupně.

02.01.2022
Aktuální informace k antigennímu testování a trasování ve školách čtěte zde.

03.01.2022
Ve středu 22.12.2021 proběhl na naší škole již tradiční Vánoční víceboj – sportovní dopoledne pro všechny žáky. Letos jsme museli z důvodu dodržení hygienických opatření jeho obsah lehce redukovat, přesto si mohly všechny děti dostatečně zasportovat.
Žáci a žákyně prvního stupně soutěžili ve čtyřech disciplínách – člunkovém běhu, šplhu, přeskoku tyčky/švihadla a hodu na koš. Žáci a žákyně 2. stupně měli na výběr – buď soutěžit ve dvojicích (šplh, švihadlo, hod na koš) nebo jako jednotlivci (běh, švihadlo, hod na koš). Po obědě pak ještě proběhly turnaje v míčových hrách – ve vybíjené a ve florbalu. Nejlepší soutěžící ve všech kategoriích obdrželi medaile a drobné ceny, popř. sladkosti.
I když tělesná výchova není u všech dětí nejoblíbenějším předmětem, doufám, že si sportování převážná většina z nich užila. (J. Hlávková)

21.12.2021
V pondělí 20.12. měli prvňáčci vánoční dopoledne. Nejprve si vyrobili za doprovodu vánočních koled přáníčko, poté uváleli vanilkové rohlíčky, které jsme ve školní kuchyňce upekli. Na závěr na školní zahradě děti hledaly kartičky s obrázky a za odměnu si domů odnesly vánočního skřítka. Bylo to příjemně strávené předvánoční dopoledne. (M. Beková)

15.12.2021
V průběhu října a listopadu proběhl na naší škole turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 12 žáků a žákyň z 6.-9.třídy. Nejlepších pět – 1.Pavel Kumpošt, 2.Bára Špilarová (oba 9.), 3.Eva Jedličková, 4.Mikuláš Kubíček, 5.Václav Mazura (všichni 6.) se pak jako jeden tým zúčastnili v pátek 10.11. oblastního kola.
Turnaj probíhal online, takže ho bohužel provázely technické obtíže. Všichni nakonec sehráli několik pěkných partií a odcházeli spokojeni. Náš tým se umístil na celkovém 26. místě v Pardubické oblasti. (J. Hlávková)

03.12.2021
V pátek 3.12. jsme si se šesťáky udělali projektový den s názvem „Co k adventu patří“. Venku bylo bílo a my jsme se příjemně naladili vánoční atmosférou. Děti pracovaly ve skupinách, tvořily společné projekty k vánočním zvykům a tradicím, vyráběly adventní věnec, svícen, dělaly vanilkové rohlíčky, betlém ze slaného těsta. Samostatně si pak vytvořily jmenovky na dárky, vánoční přání pro rodiče, ozdobily si perník. Projekt jsme zakončili společným představením skupinových prací, předvedením vánočních tradic a zpíváním vánočních koled v doprovodu kytary. (A. Rozumová)

02.12.2021
Ve čtvrtek 2.12. se žáci 1. – 3. roč. zúčastnili Vánočního programu na zámku v Potštejně. Spolu s holčičkou Barunkou a s andělem Arielem se vydali na dalekou cestu do Betléma. Cestou se setkali s pastýřem, s králem Herodesem, Třemi králi, prošli dalekými horami, lesem a tržištěm v Jerusalémě, až na konec spatřili Svatou rodinu s Ježíškem. Po příběhu na děti čekalo pohoštění v zámecké cukrárně. Odtud jsme se vydali na světelnou vánoční výstavu a prohlídli jsme si Betlém v životní velikosti. Žáci se během programu dozvěděli spoustu zajímavých informací a přenesli se do doby a tradic, kdy Vánoce slavili naše babičky a prababičky. (K. Grundová)

18.11.2021
V listopadu jsme se se žáky 6.-9.třídy vypravili v rámci hodin TV do Rychnova na zimní stadion vyzkoušet bruslení. Doufám, že se to všem líbilo a mnohé z nich inspirovalo k dalším bruslařským aktivitám. (J.Hlávková)

13.11.2021
O tom, že máme ve škole šikovné a technicky zručné žáky, jsme se mohli znovu přesvědčit minulý týden při vyhodnocení soutěže zručnosti a technické tvořivosti, kterou organizovala firma Bühler CZ v Žamberku. Konkurence byla obrovská, celkem odborná porota posuzovala 130 výrobků z 21 škol.
My jsme přihlásili 5 výrobků do kategorie Modely z přírodních nebo průmyslových materiálů a všechny získaly ocenění a hodnotné ceny.
- 1. místo - Michal Frydrych (9. roč.) - trakař
- 3. místo - Matěj Šíla (8. roč.) - robot
- zvláštní cena – Jan Zdenko Kubíček (9. roč.) – stolek
- zvláštní cena – Vojtěch Hostinský (9. roč.) – traktor
- zvláštní cena – tým 7. ročníku (sk. B) – hmyzí hotely.
Na soutěžní modely se můžete podívat zde. Všem našim soutěžícím moc gratulujeme! Ceníme si jejich práce a smysluplně využitého volného času a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. (M. Felcmanová)

11.11.2021
V 6.třídě jsme si udělali den se svatým Martinem. Oblékli jsme si světlé oblečení, pekli jsme Martinské rohlíčky, vyrobili jsme si desky s koněm, do kterých jsme pak vložili projekt s úkoly. Počítali jsme náklady na pečení rohlíčků, hledali informace týkající se pověsti o sv. Martinovi. Každý jsme si odnesli domů 4 rohlíčky a ještě jsme obdarovali všechny učitele malou ochutnávkou a také přáníčkem, které jsme vyrobili. (A. Rozumová)

31.10.2021
Na konci října jsme si ve 4. ročníku zpestřili výuku projektovým dnem zaměřeným na Halloween. Dlabali jsme dýně, plnili úkoly z angličtiny, matematiky a na strašidelné stezce na chodbě jsme poznávali česká strašidla. Během dne nechyběly ani soutěže o nejhezčí mumii nebo nejlepšího lovce duchů. Halloween ve škole jsme si všichni užili. (M. Volfová)

31.10.2021
V říjnu jsme ve 4. ročníku uspořádali projektový den zaměřený na poznávání stromů. Žáci ve škole tvořili vlastní herbář a na vycházce venku plnili ve skupinách úkoly na stanovištích. Na prvním stanovišti se měli vžít do role fotografa. Pozorovali borovici z různých úhlů, hledali na ní zajímavé detaily a snažili se je vyfotit. Na druhém stanovišti měli za úkol vytvořit zelenou barvu z přírodnin a namalovat strom. Na třetím stanovišti se učili měřit výšku, obvod a průměr lípy a na čtvrtém utkali dvě pavučiny mezi smrky. Na závěr všichni tvořili obrázky z listů podle vlastní fantazie. Projektový den se nám vydařil. Žáci při aktivitách spolupracovali a naučili se o stromech mnoho nového. (M. Volfová)

02.11.2021
Žáci 9. ročníku se v polovině října zúčastnili náslechu trestního jednání u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Nejprve jsme všichni prošli bezpečnostním rámem a kontrolou zavazadel a poté jsme čekali na vyzvání ke vstupu do jednací síně. Jednání probíhalo za účasti samosoudkyně, státní zástupkyně a obžalované osoby. Přítomna byla i zapisovatelka, z jednání byl ale pořizován i zvukový záznam. Žáci sledovali celý průběh jednání, od přednesení žaloby, vyjádření státní zástupkyně a obžalové osoby, až po vyslechnutí rozsudku (samozřejmě vestoje). Paní soudkyně se státní zástupkyní nám po skončení jednání ještě věnovaly čas na dotazy. (M. Felcmanová)

19.10.2021
13. října jsme se se šestou třídou vydali vlakem do Olomouce do Pevnosti poznání. V Týništi jsme si dali po ránu menší sprint, v Chocni jsme díky zpoždění vlaku stihli i horký nápoj a svačinu a do Olomouce jsme dorazili o 50 minut později. Chůzi jsme tedy vyměnili za „šalinu“ a svižně jsme se přesunuli do Pevnosti.
Čekaly nás opravdu velmi poutavé 4 hodiny, které nás doslova vtáhly do vesmíru a do naší sluneční soustavy. Zaujalo nás úžasné digitální planetárium, vědecká výtvarka i celá experimentální expozice věnovaná nejen vesmíru s názvem „Světlo a tma“. Stejné nadšení panovalo i v dalších dvou expozicích – „Živá voda“ a „Rozum v hrsti“. Vlezli jsme si do mozku, podívali se, jak vidí oko při různých vadách, vyzkoušeli si práci zubaře a celou řadu různých hlavolamů, prohlédli jsme si časti hmyzu pod mikroskopy, viděli aktivní sopku a spoustu dalších zajímavých přírodních jevů.
Z Pevnosti poznání jsme zamířili za krátkým poznáním Olomouce. Na Horním náměstí jsme se tedy společně vyfotili u barokního sloupu Nejsvětější Trojice - významné památky, díky které je Olomouc zapsaná v UNESCU a samozřejmě i u radnice s orlojem. Odtud už jsme pospíchali na tramvaj a na vlak domů. (A. Rozumová)

19.10.2021
Bezvadné dva dny jsme strávili se šesťáky 4. a 5. října. Pondělí jsme zahájili výukovým programem v RK s názvem Madagaskar. Po návratu do školy sice děti strávily ještě dvě hodiny v lavici, ale myšlenkami byly již úplně někde jinde. Čekalo je odpoledne strávené v kolektivu svých spolužáků při adaptačním odpoledni spojené se spaním ve škole. Po obědě jsme tedy opouštěli třídu plnou karimatek a spacáků a společně se vydali autobusem do RK, kde jsme si (někteří poprvé v životě) zahráli bowling. K večeři jsme se zastavili na pizze a navečer odjeli zpátky do školy. Tam jsme si zahráli hru na stmelení kolektivu, dívali se na film a nakonec s plnou hlavou zážitků (někteří i téměř 2 hodiny) usínali. Po budíčku v 6:00 ráno nás čekal úklid třídy, snídaně a návrat do lavic. Z úterní „ospalé“ výuky si toho děti asi moc nepamatují, ale stálo to za to!!! (A. Rozumová)

19.10.2021
Dne 30.9.2021 se žáci 1.-5.ročníku zúčastnili exkurze po Orlických horách. Autobus nás odvezl do Lousina údolí, odtud nás čekal nejtěžší úsek cesty, výstup na nejvyšší horu Orlických hor Velkou Deštnou a na rozhlednu. Tam na nás čekal pan Mgr. Martin Čapek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, který nás po zbytek dne doprovázel. Ukázal nám zajímavá místa, např.rašeliniště Jelenní lázen, děti seznámil s chráněnými živočichy a rostlinami a své znalosti mohly pak uplatnit při obrázkových hádankách. Exkurzi jsme zakončili u Masarykovy chaty na Šerlichu, rozloučili a poděkovali jsme panu Čapkovi a vrátili se autobusem zpět do Slatiny.
I přes chladné počasí se nám výlet vydařil, poznali jsme krásná místa v nedalekém okolí a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. (K. Šubertová)

19.10.2021
V pondělí 27.9. jsme se šesťáky vyrazili na pěší výlet do Rokytnice. Díky skvělé náladě a velkému nasazení nám více než desetikilometrová cesta hezky utekla. U Rokytenky jsme se občerstvili, vyřádili se na hřišti s herními prvky a ve 12 hodin jsme odjeli autobusem zpátky do školy.(A. Rozumová)

27.09.2021
8.třída se vypravila na již několikrát odložený výlet – do Fajnparku v Chlumci na Cidlinou. Počasí nám přálo a atrakce jsme měli pouze pro sebe (byli jsme jediní návštěvníci), takže jsme si to všichni užili! (J.Hlávková)

27.09.2021
Za pěkného podzimního počasí jsme se s žáky 7. ročníku zúčastnili exkurze do Adršpašsko-teplických skal. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých skalních útvarů, zvládli neskutečné množství schodů ve skalnatém terénu a svezli jsme se na lodičce po jezírku. (M. Martincová)

24.09.2021
Letos na jaře děti ze 3. a 5.třídy + celého druhého stupně zpracovaly v rámci výtvarné výchovy téma - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Byly vybrány 4 práce (B. Špilarová, M. Vyhnálková, E. Veverková, N. Hájková) a zaslány do celostátní soutěže „Svět očima dětí“ pořádané ministerstvem vnitra. Vynikajícího úspěchu dosáhla Markéta Vyhnálková (8.tř.) – obsadila 3.místo v kategorii 3D díla. Gratulujeme!
Vyhlášení nejlepších prací se uskutečnilo v sobotu 11.9.2021 v Praze v rámci dětského dne organizovaného ministerstvem vnitra. Spolu s oceněnými dětmi se mohli zúčastnit i jejich spolužáci. Proto jsme se vydali se 13 žáky a žákyněmi 8.třídy na výlet do Prahy. Zatleskali jsme všem oceněným, užili si dětský den se spoustou ukázek práce policie a hasičů a stihli jsme i procházku centrem Prahy. (J.Hlávková)

08.09.2021
Ve středu 8. září uspořádala naše škola u příležitosti konání celostátního Olympijského běhu sportovní den pro žáky 1.stupně. Děti soutěžily ve třech disciplínách – ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu; nakonec bylo vyhodnoceno ještě pořadí v trojboji – součtem bodů ze všech tří disciplín (výsledky ve fotogalerii). Ti nejlepší z každé disciplíny obdrželi věcné ceny a z trojboje medaile. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo celý den, takže si sportování všichni užili. (J.Hlávková)

od 06.09.2021
Školní klub v provozu pondělí, středa, pátek 11:15-15:00 h, úterý a čtvrtek 11:15-12:00 h.

01.09.2021
Informace k testování žáků od 1.9.2021 zde.

01.09.2021
Zahájení školního roku v 7:25 h.

27.08.2021
V systému Bakaláři zveřejněny nové rozvrhy hodin.

« Zpět na aktuální školní rok