Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

16.11.2022
semináře primární prevence (OD5K10) pro žáky 2. stupně

22.11.2022
beseda na Úřadu práce pro vycházející žáky

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2020/2021

« Zpět na aktuální školní rok

29.06.2021
V úterý 29.6. jsme uspořádali sportovní den pro žáky 6.-9. třídy. I když nám trochu nepřálo počasí a museli jsme část soutěží přesunout z hřiště do tělocvičny, většina dětí si sportování užila.
Všichni se mohli zúčastnit 3 různých míčových her a 3 atletických disciplín. A našli se i tací, kteří se zúčastnili všech! Podrobné výsledky zde. (J. Hlávková)

25.06.2021
Během celého školního roku probíhal na naší škole turnaj v piškvorkách. Do soutěže se přihlásilo 15 žáků z 6.-9.třídy a celou jí vítězně prošel Pavel Kumpošt (8.třída). Na 2. místě pak skončil Jan Leitner a na 3. místě Tomáš Stárek (oba 9. třída). Škoda, že se letos neuskutečnil oblastní turnaj, jistě bychom se s nejlepšími piškvorkáři zúčastnili. (J. Hlávková)

24.06.2021
Ve čtvrtek se žáci 7. ročníku vydali pěšky na soutok Říčky a Zdobnice k Plačtivé skále, celkem ušli asi 16 km. Po noční bouřce byl terén trochu dobrodružný, ale všichni přežili ve zdraví. (J. Hlávková))

od 17.05.2021
Návrat všech žáků do školy - běžný provoz, testování 1x týdně antigenními testy (LEPU, SINGCLEAN, ENJOY).

10.05.2021
Žáci 5. a 7. ročníku při příležitosti Světového dne Downova syndromu (připadá na 21.3.) namalovali pár ponožek, každou jinou. Smyslem práce bylo podpořit lidi trpící Downovým syndromem, odlišnost ponožek tak symbolizuje rozdílnost lidí s tímto genetickým znevýhodněním.

od 03.05.2021
Výuka od 03.05.2021 - rozpis zde.

od 26.04.2021
Mateřská škola v provozu pro všechny děti, bez testování.

od 22.04.2021
Testování žáků od 26.4.2021 - informace zde, video zde.

od 12.04.2021
Mateřská škola v provozu pouze pro předškoláky. Výuka na základní škole pro 1.-5. ročník rotačně, 6.-9. ročník distančně. Rozpisy online hodin zde.

08.03.2021
Informace k přijímacímu řízení k předškolnímu i základnímu vzdělávání najdete zde.

od 01.03.2021
uzavřena mateřská škola; rodiče dětí mohou odebrat dotovaný oběd do nosiče. Výuka na základní škole pro 1.-9. ročník distančně podle rozpisu.

28.01.2021
Informace k předávání hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 - zde.

od 04.01.2021
Výuka 1.-2. ročník prezenčně podle stálého rozvrhu hodin,3.-9. roč. distančně - rozvrhy online hodin zde.

od 18.12.2020
uzavřena tělocvična pro veřejnost (do 30.5.2021).

09.12.2020
Ve škole se objevili čerti a andělé - letos pouze na výkresech žáků 1. stupně. Ukázky prací při výtvarné výchově na 1. stupni najdete zde. (foto A. Rozumová)

od 30.11.2020
výuka na 1. stupni - podle stálého rozvrhu
2. stupeň (liché x sudé týdny) - rozpis zde

16.11.2020
V říjnu se 10 žáků naší školy zúčastnilo celostátní internetové soutěže Logická olympiáda. Nejlépe se dařilo Amálii Šindelářové z 8.třídy, která se v kategorii 6.-9.třída (+ příslušné ročníky víceletých gymnázií) probojovala do krajského kola a v něm pak obsadila 16.místo mezi 58 zúčastněnými žáky. V ostatních kategoriích dosáhli nejlepšího výsledku: 1.ročník – Štěpán Dufek, 2.ročník – Lukáš Bílek, 3.-5.ročník – Tereza Mazurová. Gratulujeme! (J. Hlávková)

od 09.11.2020
online výuka žáků přes Teams - informace k MS Office 365.

16.10.2020
Postup při žádosti o ošetřovné najdete zde.

16.10.2020
V době podzimních prázdnin neprobíhá výuka, cena oběda není dotovaná. Oběd lze odebrat za plnou cenu (62,- Kč).

14.10.2020
Změny ve výuce žáků od 14.10. najdete zde.

14.10.2020
Informace pro rodiče pracující v IZS: Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, Požadavky - formulář, Určení škol pro nezbytnou péči

01.10.2020
Podívejte se na práce žáků v hodinách výtvarné výchovy. (A. Rozumová)

16.09.2020
Naše škola se připojila k celostátní akci Olympijský běh a při této příležitosti uspořádala pro žáky 2.-5.třídy sportovní den. Děti soutěžily ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu. V každé kategorii a disciplíně byli vyhlášení nejlepší tři a odměněni drobnými cenami, na závěr byli ještě nejlepší tři v součtu všech tří disciplín obdrželi medaile.
Výsledky trojboje:

dívky 2.-3.třída1.-2.Anežka Dufková, Isabella Szabó, 3.-4.Nela Hájková, Julie Kalousová
chlapci 2.-3.třída1.Petr Andrš, 2.Prokop Mazura, 3.Ondřej Mazura
dívky 4.-5.třída1.-2.Kristýna Bednářová, Eliška Veverková, 3.Alice Hájková
chlapci 4.-5.třída1.Mikuláš Kubíček, 2.-3.Jakub Šíla, Šimon Hynek

Žáci druhého stupně měli možnost zapojit se do Olympijského běhu – zúčastnilo se 11 dívek a 19 chlapců.
Výsledky:

dívky1.Pavlína Páchová, 2.Adéla Štajnerová, 3.Eva Holubářová
chlapci1.Daniel Doležal, 2.Pavel Kumpošt, 3.Michal Frydrych

(J. Hlávková)

01.09.2020
Od 1.9.2020 změna stravného - čtěte zde.

01.09.2020
Zahájení školního roku v 7:25 h (do 8:10 h).

« Zpět na aktuální školní rok