Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2020/2021

« Zpět na aktuální školní rok

29.06.2021
V úterý 29.6. jsme uspořádali sportovní den pro žáky 6.-9. třídy. I když nám trochu nepřálo počasí a museli jsme část soutěží přesunout z hřiště do tělocvičny, většina dětí si sportování užila.
Všichni se mohli zúčastnit 3 různých míčových her a 3 atletických disciplín. A našli se i tací, kteří se zúčastnili všech! Podrobné výsledky zde. (J. Hlávková)

25.06.2021
Během celého školního roku probíhal na naší škole turnaj v piškvorkách. Do soutěže se přihlásilo 15 žáků z 6.-9.třídy a celou jí vítězně prošel Pavel Kumpošt (8.třída). Na 2. místě pak skončil Jan Leitner a na 3. místě Tomáš Stárek (oba 9. třída). Škoda, že se letos neuskutečnil oblastní turnaj, jistě bychom se s nejlepšími piškvorkáři zúčastnili. (J. Hlávková)

24.06.2021
Ve čtvrtek se žáci 7. ročníku vydali pěšky na soutok Říčky a Zdobnice k Plačtivé skále, celkem ušli asi 16 km. Po noční bouřce byl terén trochu dobrodružný, ale všichni přežili ve zdraví. (J. Hlávková))

od 17.05.2021
Návrat všech žáků do školy - běžný provoz, testování 1x týdně antigenními testy (LEPU, SINGCLEAN, ENJOY).

10.05.2021
Žáci 5. a 7. ročníku při příležitosti Světového dne Downova syndromu (připadá na 21.3.) namalovali pár ponožek, každou jinou. Smyslem práce bylo podpořit lidi trpící Downovým syndromem, odlišnost ponožek tak symbolizuje rozdílnost lidí s tímto genetickým znevýhodněním.

od 03.05.2021
Výuka od 03.05.2021 - rozpis zde.

od 26.04.2021
Mateřská škola v provozu pro všechny děti, bez testování.

od 22.04.2021
Testování žáků od 26.4.2021 - informace zde, video zde.

od 12.04.2021
Mateřská škola v provozu pouze pro předškoláky. Výuka na základní škole pro 1.-5. ročník rotačně, 6.-9. ročník distančně. Rozpisy online hodin zde.

08.03.2021
Informace k přijímacímu řízení k předškolnímu i základnímu vzdělávání najdete zde.

od 01.03.2021
uzavřena mateřská škola; rodiče dětí mohou odebrat dotovaný oběd do nosiče. Výuka na základní škole pro 1.-9. ročník distančně podle rozpisu.

28.01.2021
Informace k předávání hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 - zde.

od 04.01.2021
Výuka 1.-2. ročník prezenčně podle stálého rozvrhu hodin,3.-9. roč. distančně - rozvrhy online hodin zde.

od 18.12.2020
uzavřena tělocvična pro veřejnost (do 30.5.2021).

09.12.2020
Ve škole se objevili čerti a andělé - letos pouze na výkresech žáků 1. stupně. Ukázky prací při výtvarné výchově na 1. stupni najdete zde. (foto A. Rozumová)

od 30.11.2020
výuka na 1. stupni - podle stálého rozvrhu
2. stupeň (liché x sudé týdny) - rozpis zde

16.11.2020
V říjnu se 10 žáků naší školy zúčastnilo celostátní internetové soutěže Logická olympiáda. Nejlépe se dařilo Amálii Šindelářové z 8.třídy, která se v kategorii 6.-9.třída (+ příslušné ročníky víceletých gymnázií) probojovala do krajského kola a v něm pak obsadila 16.místo mezi 58 zúčastněnými žáky. V ostatních kategoriích dosáhli nejlepšího výsledku: 1.ročník – Štěpán Dufek, 2.ročník – Lukáš Bílek, 3.-5.ročník – Tereza Mazurová. Gratulujeme! (J. Hlávková)

od 09.11.2020
online výuka žáků přes Teams - informace k MS Office 365.

16.10.2020
Postup při žádosti o ošetřovné najdete zde.

16.10.2020
V době podzimních prázdnin neprobíhá výuka, cena oběda není dotovaná. Oběd lze odebrat za plnou cenu (62,- Kč).

14.10.2020
Změny ve výuce žáků od 14.10. najdete zde.

14.10.2020
Informace pro rodiče pracující v IZS: Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, Požadavky - formulář, Určení škol pro nezbytnou péči

01.10.2020
Podívejte se na práce žáků v hodinách výtvarné výchovy. (A. Rozumová)

16.09.2020
Naše škola se připojila k celostátní akci Olympijský běh a při této příležitosti uspořádala pro žáky 2.-5.třídy sportovní den. Děti soutěžily ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu. V každé kategorii a disciplíně byli vyhlášení nejlepší tři a odměněni drobnými cenami, na závěr byli ještě nejlepší tři v součtu všech tří disciplín obdrželi medaile.
Výsledky trojboje:

dívky 2.-3.třída1.-2.Anežka Dufková, Isabella Szabó, 3.-4.Nela Hájková, Julie Kalousová
chlapci 2.-3.třída1.Petr Andrš, 2.Prokop Mazura, 3.Ondřej Mazura
dívky 4.-5.třída1.-2.Kristýna Bednářová, Eliška Veverková, 3.Alice Hájková
chlapci 4.-5.třída1.Mikuláš Kubíček, 2.-3.Jakub Šíla, Šimon Hynek

Žáci druhého stupně měli možnost zapojit se do Olympijského běhu – zúčastnilo se 11 dívek a 19 chlapců.
Výsledky:

dívky1.Pavlína Páchová, 2.Adéla Štajnerová, 3.Eva Holubářová
chlapci1.Daniel Doležal, 2.Pavel Kumpošt, 3.Michal Frydrych

(J. Hlávková)

01.09.2020
Od 1.9.2020 změna stravného - čtěte zde.

01.09.2020
Zahájení školního roku v 7:25 h (do 8:10 h).

« Zpět na aktuální školní rok