Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2017/2018

« Zpět na aktuální školní rok

28.06.2018
Žáci 5. ročníku se v květnu zúčastnili výchovně vzdělávacího projektu NEPZ (nejbohatší ekosystémy planety Země) a Spolku Prales dětem v Rychnově nad Kněžnou. Dozvěděli se překvapivé informace o kácení pralesů kvůli výsadbě palmových plantáží a na základě svého vlastního uvážení se zapojili do Green Life projektu, který vznikl v roce 2009 a zabývá se tak ochranou deštných pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii. A jakým způsobem žáci přispěli? Rozhodli se, že získané peníze ze sběru papíru, který na naší škole proběhl v dubnu, použijí na záchranu pralesa. Pomohli tak rozšířit Česko – indonéskou soukromou pralesní rezervaci Green Life o 200 m2. Více informací: www.nepz.cz nebo www.pralesdetem.cz.
Děkuji všem žákům, kterým není lhostejné ničení naší krásné planety. K. Grundová

26.06.2018
Žáci 6. ročníku a chlapci ze 7. ročníku se v doprovodu pana učitele Hilmana a paní učitelky Böhmové zúčastnili venkovní besedy v areálu Bramborárny ve Slatině nad Zdobnicí. Tématem besedy bylo povídání o včelách, včelstvu a včelích produktech s praktickými ukázkami. Nahlédnout do svého království nás nechal včelař pan Ďuroška, oblastní jednatel Včelařského spolku. Žáci mohli ochutnat med z plástve, prohlédnout si dělnice, značenou letošní matku a trubci, prohlédnout si rámečky a mezistěny aj. Viděli označení dvou trubců barvou loňského roku. Dozvěděli se, že pan Ďuroška vlastní 16 včelstev, že v jednom včelstvu je až 60 000 jedinců, že nejlépe vidí trubci a nejhůře matky. … VLASTNĚ NEBÝT VČEL, TAK TU NENÍ ANI LIDSTVO, TAK VELKÝ PŘÍNOS PRO NÁS MAJÍ. Beseda se žákům líbila a věřím, že pro ně byla přínosem.

26.06.2018
V úterý se konalo školní kolo zdravotnické soutěže, vzhledem k počasí v tělocvičně. Připravilo ji 10 žáků 7. a 8. ročníku. Každý člen družstva mladých zdravotníků z okresní soutěže v Rychnově si vybral jednoho figuranta a namaskoval vybrané zranění.
Nejprve přišli žáci 1. ročníku a po nich děti z mateřské školy. Ve dvou skupinách si prošli stanoviště a slyšeli správný postup první pomoci. Pak následovala samotná soutěž. Soutěžilo celkem 50 žáků.

22.06.2018
Naše škola se zapojila do celostátního projektu "Olympijský běh". Tohoto běžeckého závodu se zúčastnili všichni žáci prvního stupně a dobrovolníci z druhého stupně, celkem téměř 90 dětí.

21.06.2018
Žáci 1. až 4. ročníku se vypravili na školní výlet do Ratibořic. Došli jsme procházkou na Staré Bělidlo a u Viktorčina splavu jsme si zchladili nohy v řece. Na závěr jsme si prohlédli zámek v Ratibořicích. Počasí bylo krásné a výlet se vydařil.

19.06.2018
Od 17 hodin proběhl koncert a divadelní představení. Ve třídě 9. ročníku vystoupili žáci z kroužku Hra na flétnu, který vede paní učitelka Grundová a žáci z Divadelního a Pěveckého kroužku, který vede paní učitelka Vojtová. Za hojné účasti publika žáci zúročili své nadání. Fotografie z vystoupení k nahlédnutí zde.

11.06.2018
V neděli 10.6. a v pondělí 11.6. podnikli žáci 8.třídy dvoudenní výlet do Adršpašsko-teplických skal a na horu Ostaš. Jak si výlet užili, si můžete prohlédnout
na fotografiích
.

08.06.2018
Každoročně začátkem června pořádáme sportovní den pro žáky 1. stupně. Již podesáté se zúčastnili také žáci z partnerské školy z polských Oldrzychowic Kłodzkich. Soutěžními disciplínami byl hod míčkem do dálky a skok do dálky, své schopnosti si ale děti mohly poměřit i v doplňkových disciplínách (slalomu a skoku s míčem, hodu na koš nebo fotbalu).

05.06.2018
Školní výlet žáků 6. ročníku se uskutečnil do FAJNPARKU v Chlumci nad Cidlinou. V parku se žáci pohybovali ve skupinkách. Navštívili zábavné atrakce (různé typy trampolín, Hopsálkov, Polštář aj.), naučné atrakce (Hmyzákov, Dinoprales, Zvířátkov, Kozov) a zážitkové atrakce (vodní a vzduchová děla, Bosov, Ufo cars, Safari cars aj.). V občerstvení ochutnali různé příchutě ledových tříští. Mnohé z nich zaujal Koukálkov, kde byli pomocí 3D brýlí vtaženy do promítaného děje. Někteří využili okružní projížďku vlakem. Věřím, že si žáci téměř 3 hodinové aktivní dopoledne užili, a že na výlet budou rádi vzpomínat.

30.05.2018
Družstvo mladých zdravotníků 1. stupně zvítězilo v okresní soutěži a postoupilo do krajského kola v Ústí nad Orlicí. Na každém z pěti stanovišť prováděli první pomoc. Nakonec se umístili na pěkném 4. místě.

20.05.2018
V neděli 20.5.2018 jsme se již tradičně zúčastnili závodů v přespolním běhu v obci Jaszkowa Dolna v Polsku. Naši školu zde v různých kategoriích na různě dlouhých tratích od 200 m až do 1000 m reprezentovalo 21 dětí. Nejlépe se vedlo Ondřeji Mazurovi (MŠ) a Karolíně Hovorkové (8.tř.), kteří ve svých kategoriích zvítězili a Kristýně Čížkové (8.tř.) a Michaele Fajglové (9.tř.), které vybojovaly bronzové medaile. Nepopulární čtvrté místo pak obsadil Pavel Divíšek (7.tř.) a šesté místo Kateřina Špilarová (2.tř.). Všechny děti také obdržely od organizátorů upomínkové předměty a užily si (až moc) slunečné počasí, takže nikdo snad neodjížděl nespokojen.

18.05.2018
Ve dnech 13.5. až 18.5. se uskutečnil jazykový zájezd po 10 nejkrásnějších a nejznámějších památkách Anglie. Navštívili jsme londýnský Tower, sledovali jsme výměnu stráží před Buckinghamských palácem, prošli jsme se po skleněné podlaze Tower Bridge, pouhé 3 dny před svatbou prince Harryho jsme zkontrolovali slavnostní přípravy ve Winchesterské katedrále, v Cambridge jsme se projeli na lodích po řece Cam a podívali jsme se, kde studoval princ William nebo Stephen Hawking, obdivovali jsme kulatý stůl krále Artuše, katedrály v Salisbury a Winchesteru, pozorovali jsme Londýn z London Eye a nechali se unést mystikou a majestátností pravěkého Stonehenge.

18.05.2018
Pro žáky prvního stupně jsme uspořádali atletickou soutěž družstev. Kromě 16 dětí z naší školy se zúčastnila ještě družstva ze čtyř škol z blízkého okolí – Rokytnice, Javornice, Rybné a Záchlumí. Děti soutěžili ve čtyřčlenných družstvech, vždy dva chlapci a dvě dívky, ve dvou kategoriích (2.a 3.třída, 4.a 5.třída). Všichni absolvovali čtyři atletické disciplíny – běhy na 50m a na 300m, skok daleký a hod míčkem. Dosažené výkony byly obodovány dle atletických tabulek a body všech členů družstva se sečetly.
V mladší kategorii se družstvo ve složení L.Lesáková, E.Holubářová, J.Jedlička a M.Kubíček umístilo na celkovém 2.místě a družstvo ve složení P.Černý, P.Saliger, K.Špilarová a A.Hájková na 7.místě mezi 8 zúčastněnými družstvy. Kromě toho obsadila Lucie Lesáková 2.místo a Eva Holubářová 3.místo mezi jednotlivci.
V kategorii starších dětí se družstvo ve složení I.Rolečková, J.Bártová, M.Frydrych a O.D.Akak umístilo na 2.místě a družstvo ve složení Š.Pecháček, A.Mihulka, B.Špilarová a V.Kylarová na 4.místě. Iva Rolečková a Šimon Pecháček současně vybojovali 2.místo a Johana Bártová 3.místo mezi jednotlivci.

02.05.2018
Podruhé v tomto školním roce se konaly semináře primární prevence rizikového chování pro žáky 2. stupně. Na podzim se lektoři sdružení OD5K10, z.s. věnovali tématům Prevence šikany (6.roč.), Alkohol a kouření(7. roč.), Drogy (8. roč.) a Sekty a náboženství (9. roč.). 2. května besedovali s našimi žáky o Dospívání (6. roč.), Partnerských vztazích (7. roč.), Antikoncepci a pohlavně přenosných nemociech (8. roč.) a Antisemitismu a rasismu (9. roč.).

30.04.2018
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili školního kola dopravní soutěže na hřišti ve Slatině nad Zdobnicí. Nejprve napsali dopravní testy a pak jeli na kole jízdu zručnosti. Ve 4. ročníku se nejlépe umístili: Vojtěch Veverka, Matouš Bóna a Michal Kařízek. V 5. ročníku měli nejlepší výsledky Vojtěch Hostinský, Matěj Šíla a Lukáš Aulich. Blahopřejeme!

26.04.2018
Dvě družstva naší školy se zúčastnila Oblastní soutěže hlídek mladých zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. Družstvo starších obsadilo 4. místo a mladší družstvo zvítězilo. Postupuje do dalšího kola, které se koná 30. května 2018 v Ústí nad Orlicí. Gratulujeme!

24.04.2018
Družstvo dívek ve složení Adéla Čermáková, Barbora Jedličková, Sára Kotyzová, Vanesa Kotyzová, Markéta Stará (9.třída), Libuše Čtvrtlíková, Kristýna Čížková, Veronika Čížková, Karolína Hovorková, Karolína Kalecká, Marcela Stará (8.třída) a Natálie Bednářová (7.třída) se v doprovodu p. uč. Hlávkové zúčastnilo krajského kola v minifotbale dívek v Jičíně a přivezlo si odtud vynikající 3.místo! Gratulujeme!

20.04.2018
14. ročník soutěže ve sběru papíru ke Dni Země 2018 byl rekordní – 12 689 kg sebraného starého papíru činí průměrně 89 kg na jednoho žáka naší školy.
Děkuji Vám všem, dětem a zejména rodičům, za zájem o tuto akci a především pomocníkům, kteří ukázali, že máme šikovné a pracovité žáky.
Využití výtěžku: 50% Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci Rokytno u Pardubic a Fond Sidus – fond ohrožených dětí, 50% poměrná část pro třídu do třídního fondu (např. příspěvek na výlet, exkurzi, dopravu na akci apod.). D. Tůmová

27.03.2018
S dětmi z Rybné nad Zdobnicí jsme se pustili do Velikonočního tvoření. Třídy 1. stupně se proměnily v dílny a během dopoledne vznikly krásné dekorace.
Na výsledky naší práce se podívejte zde.

14.03.2018
Pro žáky 5.-9. ročníku se uskutečnila beseda o polárních oblastech s polárníkem p. Václavem Pavlem, členem týmu Českého antarktického nadačního fondu. Zajímavé vyprávění o Arktidě a Antarktidě, životu v těchto oblastech, zvířatech i rostlinách doplnil promítáním krátkých videí.

13.03.2018
Deváťáci se s výchovnou poradkyní vydali na exkurzi do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Měli možnost prohlédnout si moderně zařízené laboratoře, v mikroskopu pozorovali složení moči nebo červené krvinky. Na oddělení ARO potom také viděli špičkové přístrojové vybavení. Žáky zaujalo ovládání polohovacího lůžka pro pacienta, chladící gelové podložky, simulace měření tlaku, napojení na monitory nebo použití defibrilátoru. Dozvěděli se, co je to smrt mozku a jak poskytnout první pomoc zraněnému. Každý si také na figuríně vyzkoušel masáž srdce.
Jsme rádi za možnost podívat se na zdravotnické pracoviště jinak než v roli pacienta, sledovat zodpovědnou a náročnou práci lékařů a sester. Děkujeme personálu na obou odděleních za jejich čas a zajímavé informace, všichni k nám byli velmi vstřícní a ochotně se nám věnovali.

23.02.2018
Dne 26. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se účastnili žáci 2. – 5. ročníku. Celkem recitovalo 18 žáků úspěšných v třídním kole recitační soutěže.
Výsledky I. kategorie (žáci 2. a 3. roč.): 1. Kateřina Špilarová (2.r.), 2. Eva Holubářová ( 3.r.), 3. Lucie Uherová (3.r.).
Výsledky II. kategorie (žáci 4. a 5. roč.): 1. Marieta Bryscejnová (5.r.), 2. Barbora Špilarová (5.r.), 3. Veronika Ullrichová (5.r.), 4. Šimon Pecháček (4.r.).
Někteří vybraní recitátoři budou reprezentovat školu dne 2. 3. 2018 v Rychnově n. Kn. na akci Rychnovský zvoneček. Přejeme hodně úspěchů. Učitelky 1. stupně

07.02.2018
V prosinci proběhlo základní kolo dějepisné olympiády, která byla tematicky zaměřená (vzhledem ke 100. výročí vzniku Československa) na dobu první republiky. Do okresního kola postoupil žák 9. třídy Štěpán Syrovátka, jenž se umístil na 5. místě (z 38 účastníků) a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

04.02.2018
V neděli 4.února se tři žáci naší školy: Sára Kotyzová (9.tř.), Karolína Hovorková (8.tř.) a Ondřej Daniel Akak (5.tř.) – všichni trénují v Sokole Žamberk - zúčastnili Halového přeboru Pardubického kraje v atletice, který se konal v Jablonci nad Nisou. Nejlépe si vedla Karolína Hovorková, která získala v běhu na 800 m druhé místo a stříbrnou medaili (2:48,95). Gratulujeme!

01.02.2018
Ve středu 31. 1. a ve čtvrtek 1. 2. proběhla školní kola Biologické olympiády. V kategorii D (6. + 7. ročník) se zúčastnilo 25 žáků a v kategorii C (8. + 9. ročník) se zúčastnilo 18 žáků.
Olympiáda se tradičně skládá ze tří částí – testu, poznávačky přírodnin (houby, rostliny, živočichové) a laboratorní práce. Mladší žáci zkoumali ptačí peří a starší žáci se popasovali s kapradinou a jejími výtrusy. Podmínkou vstupu do okresního kola je 60 % úspěšnost.
V kategorii D uspěly žákyně 7. ročníku: Radka Černochová, Tereza Barbora Brokešová a Tereza Adamcová. V kategorii C zabodovali Barbora Jedličková (9. ročník), Jakub Žabka (8. ročník), Štěpán Syrovátka (9. ročník) a Veronika Jedličková (8. ročník). Všem zúčastněným gratulujeme a těm postupujícím přejeme hodně úspěchu a zdaru v okresním kole.

24.01.2018
3. a 5. třída uspořádala soukromou módní přehlídku, které se zúčastnili pouze modelky a modelové, módní návrháři a pár zvědavých fotografů.
Zadáním pro návrháře bylo vyrobit oděv s pomocí jednoho kusu balicího papíru. K dispozici měli dále jednu krabici různobarevných stuh a pomůcky jako fixy, pastelky, tempery, vodové barvy, kousky barevných papírů a izolepu. Časově svou práci museli zvládnout za 60 minut (jedna a čtvrt vyučovací hodiny). Všechny skupiny schopných návrhářů svůj úkol úspěšně splnily. Přesvědčte se...

12.01.2018
Šesťáci absolvovali lyžařský kurz v Orlickém Záhoří.

10.01.2018
Děti v mateřské škole měly možnost prohlédnout si několik druhů krásných papoušků z chovu p. Podolského. Spolu s manželkou zajímavě vyprávěl o povaze a chování papoušků, jejich vzájemném dorozumívání, krmení i náročnosti péče o ně.

05.01.2018
S velice zajímavým fyzikálně-přírodopisně-preventivním pořadem k nám přijel pan Zezula. V programu Mám chytré tělo představil žákům 4.-9. ročníku poutavou formou, jak funguje lidské tělo a jak se jednotlivé orgány vzájemně ovlivňují. S sebou přivezl velké modely srdce, plic, trávicí soustavy apod., do představení zapojil i některé děti.

22.12.2017
Páteční dopoledne strávily všechny třídy v tělocvičně. Vánoční soutěže ve šplhu na tyči, hodu míčem na koš, skoku přes švihadlo a další si žáci užili. Ti nejlepší dostali medaile, diplomy nebo drobné ceny. Poté se všichni vrátili do tříd na vánoční besídky.

19.12.2017
Využili jsme nabídky "zážitkových hodin" Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky a vybrali si téma Portrétní fotografie. Pan Jaroslav Mužík se v doprovodu svých dvou studentů žákům 9. ročníku věnoval více než 2 hodiny. Vysvětlili, jak pracovat při fotografování se světlem, vytvořili pro ně velké množství jejich portrétů. Pan Mužík nabídl žákům i následné úpravy fotografií, pro zájemce další spolupráci. Fotografování si žáci mohli i sami vyzkoušet.

12.12.2017
Na SPŠCH v Pardubicích proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku – Michal Roleček, Štěpán Syrovátka a Adéla Čermáková, kteří byli nejlepšími řešiteli školního kola. Na testování byli v suterénu školy rozděleni do tříd podle příjmení, doba testu byla cca 1 hodina. Soutěže se zúčastnilo více než 350 žáků základních škol.
Michal Roleček se umístil se 48 body na 77. – 81. místě, Štěpán Syrovátka s 29 body na 238. – 248. místě a Adéla Čermáková s 28,5 body na 249. – 252. místě. Všem zúčastněným gratulujeme. Hilman

12.12.2017
Žáci 5. ročníku navštívili v adventním období vánoční Prahu. Kromě zhlédnutí vánočního stromu na Staroměstském náměstí bylo hlavním cílem více poznat historii naší země v době vlády Karla IV. To se uskutečnilo v Muzeu Karlova mostu, kde prohlídka je vždy spojena s plavbou lodičkou po Pražských Benátkách. Kromě zajímavých informací z vlády Lucemburků zde byl k vidění i největší slaměný Betlém na světě, který je zapsán v Guinessově knize rekordů. Jedinečné dobrodružství a spoustu zábavy děti zažily v Muzeu smyslů, ale nejvíce legrace si užily při dlouhém cestování vlakem. Fotografie z exkurze si prohlédněte zde.

07.12.2017
Vycházející žáci se zúčastnili exkurze do závodu Bühler CZ s.r.o. v Žamberku. Nejdříve je p. Dytrt seznámil s historií a současností firmy, s náplní výroby a uplatněním profesí. Po zhruba hodinové prohlídce jednotlivých pracovišť firmy následovala praktická část. Žáci měli možnost zhotovit si malý model trojplošníku nebo zvoneček na Vánoce.

05.12.2017
Tradičně proběhla na naší škole Mikulášská nadílka pro děti z 1. stupně. Mikuláš v doprovodu andělů některé děti pochválil, jiné trochu pokáral. Za řinčení řetězů a zvonců se objevili také čerti. Ti naštěstí nikoho doopravdy neodnesli, i když několik dětí mělo namále. Každá třída na závěr vystoupila s nacvičenou básničkou nebo písničkou.

30.11.2017
Žáci z 1. stupně se pustili do výroby vánočních přáníček a dekorací. Ty se také staly součástí výstavy pořádané Svazem žen u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Při adventních dílnách byly tentokrát našimi hosty děti ze ZŠ Pěčín.

24.11.2017
V rámci přípravy na volbu povolání navštívili deváťáci s výchovnou poradkyní 20.11. Obchodní akademii Kostelec nad Orlicí a 24.11. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Oběma školám děkujeme za pozvání a možnost seznámit se s obory, které nabízí.

23.11.2017
Družstvo jedenácti dívek z 8. a 9.třídy se ve čtvrtek zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Rokytnici v Orl. horách. Dívky obsadily 5.- 6. místo, když jen těsně nepostoupily ze své skupiny do semifinále a bojů o medaile.

08.11.2017
Žáci 5. ročníku v hodině přírodovědy zkoumali, jaký druh půdy se nachází v místě bydliště. Pomocí jednoduchých pokusů také zjišťovali, zda půda obsahuje vodu, vzduch a humus. Vše řádně diskutovali a zapisovali do pracovních listů. V závěru pokusného dopoledne zakopali na zahradě školy slupky ze zeleniny, ovoce a listy ze stromu. Po měsíci vše vykopeme a prozkoumáme změny, které díky rozkladu nastanou.

08.11.2017
Zúčastnili jsme se již X. ročníku polsko-českého divadelního festivalu v Oldrzychowicích Klodskich. Divadelní soubor pod vedením paní učitelky Petry Vojtové získal cenu za nápaditost a originalitu provedení pohádky Houbový báby. Scénář napsala volně podle pověstí Orlických hor také paní učitelka Vojtová.
Výtečně se osvědčili zkušení herci Barbora Špilarová, Vojta Bednář, Aleš Vladyka, Anna Marie Kaplanová, Tereza Barbora Brokešová, Kateřina Kubíčková, Natálie Bednářová, Veronika Saligerová a Tereza Adamcová.

02.11.2017
Vybraní chlapci 6. a 7. ročníku se zúčastnili okrskového kola soutěže ve florbalu 2017/2018, které proběhlo ve sportovní hale ZŠ Rokytnice v Orlických horách. Naši školu reprezentovali: brankáři – Jiří Grund, Jakub Didkovský, hráči – Martin Kařízek, Pavel Divíšek, Kamil Provazník, Tomáš Stárek, Tomáš Urbánek, Jan Leitner, Adam Žabka, Lukáš Fajgl, Daniel Doležal. Chlapci nastoupili proti týmům ze ZŠ Solnice, ZŠ Kostelec nad Orlicí, ZŠ Rokytnice a ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí. Autorem tří branek byl Martin Kařízek, velké díky patří i brankáři Jiřímu Grundovi. Všem díky za účast.

16.10.2017
25 žáků a žákyň se zúčastnilo okresních přeborů v atletice jednotlivců v Solnici a přivezlo celkem 7 medailí! Ty získali: Karolína Hovorková (8.tř.) za 1. místo v běhu na 100 m překážek, 2. místo ve skoku dalekém a 2. místo v běhu na 800 m, Michal Roleček (9.tř.) za 1. místo ve vrhu koulí, Michaela Fajglová (9.tř.) za 2. místo v běhu na 300m, Sára Kotyzová (9.tř.) za 3. místo v běhu na 100 m překážek a Aleš Vladyka (8.tř.) za 3. místo v běhu na 150 m. Kromě toho děti vybojovaly několik 4. a 5. míst a spoustu osobních rekordů. Blahopřejeme!

13.10.2017
V 9. třídě proběhlo soutěžní klání - 11. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnilo všech 25 žáků. S nejlepšími výsledky se na prvních třech místech umístili Michal Roleček, Štěpán Syrovátka a Adéla Čermáková a postupují do dalšího soutěžního kola. Všem moc gratulujeme!

12.10.2017
Pořad z cyklu "Návraty do historie" pod názvem Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci představila našim žákům agentura Pernštejni. Děti se dozvěděly o životě tehdejších seveřanů, jak Vikingové ovlivnili historii, jak fungovala vikingská posádka lodi, v čem byl úspěch jejich výprav. Vyzkoušely si, jak musela být sehraná posádka drakkaru a zkusily vytvořit některé štítové formace, které používali Vikingové v boji.

05.10.2017
Žáci 1. až 4. ročníku měli možnost pracovat se stavebnicí Geomag. Vytvořili podle návodu i podle fantazie zajímavé stavby.

04.10.2017
8 žáků a žákyň z 6.-9.třídy se zúčastnilo Plavecké štafety měst a přispělo Rychnovu nad Kněžnou k získání 4.místa (5259 bodů) v této celostátní soutěži. Nejlépe se vedlo Michalu Rolečkovi (9.tř.), který se umístil na 95. místě mezi 335 účastníky a přispěl 13 body a Vanese Kotyzové (9.tř.), která doplavala na 106. místě a získala 14 bodů do celkového součtu.

02.10.2017
Každoročně se účastníme unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Letos žáci 2. stupně navštívili program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky".

29.09.2017
Pro žáky 2.-5. ročníku jsme připravili podzimní exkurzi po Orlických horách. Autobusem jsme dojeli do Luisina údolí. Odsud jsme se vydali pěšky na Velkou Deštnou, Šerlich a Šerlišský Mlýn.

29.09.2017
SDH ve Slatině n. Zd. zorganizoval pro žáky 2. stupně další ročník Memoriálu Standy Krska. Po zahájení děti zhlédly ukázky práce hasičů se speciálním vysokotlakým zařízením Cobra, které je schopné úzkým vodním paprskem vyříznout otvor v okně, zdivu nebo v betonu. Voda vnikne dovnitř, změní se v páru a okamžitě ochlazuje místo požáru. Po ukázkách proběhla pětičlenná družstva žáků stanovenou trasu a na jednotlivých stanovištích plnila úkoly.

25.09.2017
Deváťáci navštívili s výchovnou poradkyní Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Při besedě diskutovali o výuce na středních školách a možnostech uplatnění.

21.09.2017
Družstvo dívek 8. a 9. třídy se ve složení Michaela Fajglová, Sára Kotyzová, Magda Mrklovská, Karolína Hovorková a Kristýna Čížková zúčastnilo atletického čtyřboje v Týništi n. Orlicí. Mezi jednotlivci se nejlépe dařilo Karolíně Hovorkové (5. místo), Magdě Mrklovské (8. místo) a Sáře Kotyzové (10. místo). Celkově obsadilo naše družstvo 4. místo mezi sedmi zúčastněnými školami.

20.09.2017
Ve středu proběhl na naší škole projektový den setkání s vojáky z Hradce Králové - POKOS. Žáci prvního stupně se zúčastnili výtvarné soutěže, kdy měli za úkol kreslit obrázky s vojenskou tematikou.
Žáci druhého stupně byli rozděleni do dvou skupin 6.+7. třídy, 8.+9. třídy. Byla určena 3 stanovitě, kde se postupně žáci vystřídali. Na prvním stanovišti proběhlo obecné seznámení s činností vojáků, informace ohledně bezpečnosti, organizací ve světě i Evropě apod. Žáci se seznámili s některými zbraněmi. V případě zájmu si mohli vyzkoušet část vojenské výstroje.
Na dalším stanovišti se mluvilo o chemických zbraních, postupu vojáků kontaminovaným prostředím apod. Zájemci z řad dětí si měli možnost obléci protichemickou pláštěnku, včetně ochranných rukavic a dýchací masky. Rovněž si vyzkoušeli, co dělat a jak postupovat v případě, je-li pokožka zasažena „zbraní“ – látkou chemického původu, olejovitého charakteru.
Na stanovišti v tělocvičně byl úsek zdravotnický – transport raněného ve vzduch odsátém vaku, fixační dlahy na nohu nebo ruku. Andula k osvojení si dovednosti nepřímé masáže srdce. Praktické činnosti ve třídách byly doplněny besedami s prezentacemi. Za pomoci otázek byli žáci vtaženi do dění. V případě správných odpovědí získávali drobné ceny s vojenskou tematikou. Organizace dne se zdařila a věříme, že se žákům akce líbila.

19.09.2017
Žáci šestého ročníku v doprovodu třídního učitele a paní učitelky Vojtové zúčastnili exkurze ve Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Z nabízených možností byl vhodně k náplni školní látky vybrán program B2 – Země a její sousedé. V předsálí planetária si žáci mohli prohlédnout model srážek elektricky nabitých částic. Vyzkoušeli si křeslo imitující zemětřesení a skrze skleněnou kouli se setkali se skupenstvím, které je běžnější ve vesmíru – plazmou.
V pohodlných křeslech sálu planetária virtuálně proputovali oblohou během celého dne a navštívili známější souhvězdí. Opuštěním planety Země se vyhoupli na její oběžnou dráhu, putovali galaxií přes návštěvu planet Merkur, Venuše, Mars. Prolétli se prstenci Saturnu a zúčastnili se srážky těles, při které se zformoval Měsíc. Proletěli se s meteority a kometami a z vesmíru viděli polární záři … Ve staré budově hvězdárny nás pan průvodce s pomocí modelu Telluria seznámil s pohyby Země a Měsíce během celého roku na oběžné dráze kolem Slunce.
V kopuli navštívili dalekohled a „ohmatali“ si kameny, které jsou svým materiálovým složením totožné se vzorky z Měsíce či Marsu. Věříme, že se všichni vrátili plni dojmů a nových informací.

« Zpět na aktuální školní rok