Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2014/2015

« Zpět na aktuální školní rok

29.06.2015
S paní učitelkou Rozumovou se byli osmáci před prázdninami rozloučit. Podívejte se na fotografie z milého setkání zde.

26.06.2015
Vybraní chlapci z 1. stupně vybojovali druhé místo v minifotbale v turnaji O pohár starosty České Rybné. Turnaje se zúčastnili 4 družstva ze ZŠ Sopotnice, Česká Rybná a Rybná nad Zdobnicí. Naši školu reprezentovali: Ladislav Kalous, Ondřej Bryscejn, Jan Aulich, Tomáš Urbánek, Antonín Mihulka, Vojta Hostinský, Lukáš Aulich a Jakub Didkovský. Fotografie budou na stránkách www.ceska-rybna.cz.

25.06.2015
Celý druhý stupeň naší školy se zúčastnil Sportovního dne v Rokytnici v Orl .h. Počasí se po deštivých dnech umoudřilo, celý den bylo krásně slunečno a všichni žáci se úspěšně zapojili do všech sportovních soutěží a turnajů. Nejlépe se umístili soutěžící v individuálních disciplínách: Lukáš Mazák (7.tř.) vyhrál obě své disciplíny v atletice (skok daleký i běh na 60m), 3. místa přidali Klára Kheilová (8.tř.) v běhu a Jakub Hlávka (9.tř.) ve skoku. Úspěšní byli i stolní tenisté – Renata Urbánková (6.tř.) ve své kategorii zvítězila a Franta Jarkovský (9.tř.) skončil na 3. místě. V kolektivních sportech jsme získali nejvíce 2. míst – obě dívčí družstva v přehazované a kluci ve florbalu. K tomu přidali mladší chlapci ještě 3. místo v malé kopané. Všem gratulujeme a těšíme se na sportovní klání zase za rok!

24.06.2015
Po veselé pohádce proběhlo v mateřské škole slavnostní pasování předškoláků.

24.06.2015
V závěru školního roku vždy porovnávají žáci 1. stupně své znalosti ze zdravovědy. Na záběry ze soutěže se podívejte zde.

24.06.2015
Pod záštitou Lesů ČR se letos opět uskutečnila přírodovědná poznávací soutěž. Zúčastnili se jí všichni žáci 1. stupně ZŠ a jejich úkolem bylo určit vystavené druhy rostlin a živočichů. Za 1. ročník si vítězství odneslo družstvo ve složení Zuzana Ulrichová, Petra Černochová, Adéla Lhotáková a Daniel Škarka. Ve 2. ročníku byl nejúspěšnější Ondra Dostál, ve 3. ročníku Jakub Didkovský, ze čtvrťáků si nejlépe vedla Radka Černochová a z páťáků Jakub Žabka. Blahopřejeme!

23.06.2015
Prvňáci navštívili Památník Vojtěcha Sedláčka v Javornici. Fotografie zde.

23.06.2015
Na školní výlet se šesťáci vydali do Teplických skal. Lektorka z místního ekologického centra Violka seznámila žáky se vznikem, ochranou skal a pověděla jim mnoho dalších zajímavostí o skalách. Fotografie najdete zde.

23.06.2015
iQLANDII - moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních exponátů ze světa vědy a techniky navštívili v Liberci žáci 7. - 9. ročníku. Odpoledne zavítali do zoologické zahrady. Fotografie zde.

19.06.2015
8. třída navštívila nově otevřený Hospital Kuks. Seznámili jsme se s historií barokního objektu i sochami ctností a neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Prošli jsme celou expozicí zabývající se vývojem lékáren a výroby léků od baroka po současnost a na závěr jsme si prohlédli rodinnou hrobku Františka Antonína Šporka. Příjemné odpoledne jsme zakončili v Hradci Králové v obchodním domě Futurum a kině Cinestar.

19.06.2015
Deváťáci si v Hradci Králové prohlédli expozici legiovlaku. Průvodce v uniformě československého legionáře deváťákům poutavě vyprávěl o první světové válce a cestě čs. legionářů přes Sibiř a ukázal, jak vypadaly vlaky, které směřovaly do Vladivostoku. Výstava byla velmi zajímavá a opravdu stála za zhlédnutí.

17.06.2015
Žáci 3. ročníku naší školy se letos zúčastnili 19. sportovní olympiády malotřídních škol v Bohousové. Gratulujeme Janu Leitnerovi, který ve své kategorii obsadil 1. místo ve skoku dalekém z místa a 3. místo v překážkovém běhu a Adéle Štajnerové, která vyhrála hod na cíl. Celé akce se zúčastnilo 6 škol.

16.06.2015
Na školní výlet se tentokrát vydaly třídy 1. stupně do Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích a do skanzenu lidové architektury a řemesel na Veselém Kopci. Prohlédněte si fotografie.

16.06.2015
Žákyně 4. ročníku si připravily při hodině vlastivědy krátkou scénku k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Podívejte se na video, které vzniklo pod vedením p. učitelky Grundové.

12.06.2015
Podívejte se na záběry ze sportovního dne našich žáků 1. stupně a z družební školy v polských Oldrzychowicích. Děti soutěžily ve skoku do dálky s rozběhem a hodu míčkem, nesoutěžními disciplínami byly hod na basketbalový koš a střelba na fotbalovou bránu.

05.06.2015
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili sportovního programu spojeného s náborem mladých fotbalistů a fotbalistek na hřišti v Rokytnici v Orlických horách. Za pěkného počasí mohly děti z okolních škol porovnávat své výkony na 10 stanovištích. Vše bylo zaměřeno na hru a práci s míčem, např. slalom s míčem, kop na bránu, koulení na cíl, na vytyčeném hřišti si mohli zájemci zahrát malou kopanou. Pokud děti nechtěly sportovat, mohly vybarvovat obrázky a odpočívat. Pro všechny byl k dispozici velmi oblíbený skákací hrad. Celou akci provázel vlídným slovem pan učitel Rücker, s dětmi vedl do mikrofonu rozhovory, organizoval příchody a odchody dětí. Po ukončení akce dostal každý účastník drobný dáreček.

02.-03.06.2015
V krajském kole dopravní soutěže v Náchodě se našemu družstvu dařilo. Naši mladí cyklisté se umístili na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Fotografie najdete zde.

28.05.2015
Rychnovský dětský pěvecký sbor Carmina zavítal na naši školu s pořadem Svítání nad Keltií. Vystoupení přiblížilo žákům keltskou hudbu s tanci i kostýmy. Podívejte se na fotografie zde.

27.05.2015
Dobrovolníci z Německa, Francie, Litvy a Slovenska působící nyní v rychnovském Déčku besedovali s našimi žáky o zemi, odkud pochází, o rodině, kamarádech, škole, zájmech apod. Od třeťáka po deváťáka si každý vyzkoušel, zda rozumí jednoduchým větám v angličtině. Několik fotografií ze setkání s nejmenšími dětmi najdete zde.

24.05.2015
Celkem 33 žáků naší školy se zúčastnilo školních běhů O Puchar Wojta Gminy Klodzko v Jaszkowej Dolnej. Jiří Lesák a Jakub Čížek se umístili ve svých kategoriích na 5. místě. Všichni reprezentanti slatinské školy bojovali ve vysoké konkurenci s obrovským nasazením. Děkujeme také všem rodičům, kteří nás do Polska doprovodili. Fotografie pořízené paní Paďourovou si prohlédněte zde, další záběry zde.

24.05.2015
Ivana Syrovátková a Jakub Hlávka se zúčastnili 5.2.2015 okresního kola Olympiády v českém jazyce (5. a 13. místo z 35 soutěžících. Ivana dále postoupila do krajského kola 9.4.2015, kde se umístila na 13. místě z 23 soutěžících. Gratulujeme!

22.05.2015
V oblastním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků úspěšně reprezentovala naši školu dvě družstva. Mladší žáci obsadili 3. místo, starší žáci se umístili na 2. místě. Gratulujeme! Fotografie najdete zde.

22.05.2015
Česká školní inspekce zařadila naši školu do vzorku škol, ve kterých bylo v termínu 11.-22. května provedeno výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníků. Cílem je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o míře naplnění požadavků RVP. Testování bylo zaměřeno na oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů.

19.05.2015
Divadelní centrum ze Zlína představilo v Pelclově divadle v Rychnově n. Kn. dvě představení v angličtině. Naše děti ze 4. a 5. ročníku zhlédly Little Red Riding Hood, děti z 2. stupně Peter Black. Představení byla zábavná i poučná, všichni si mohli vyzkoušet porozumění cizímu jazyku.

14.05.2015
Také letos jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže "Co vím o lese". Z celkového počtu 12-ti družstev se družstvo 5. ročníku ve složení Jakub Žabka, Marcela Stará a Veronika Jedličková stalo vítězem soutěže a družstvo 4. ročníku (Tereza Adamcová, Kateřina Kubíčková a Radka Černochová) se umístilo na krásném 4. místě. Gratulujeme!.

14.05.2015
Žáci 6. ročníku se v Kostelci n. Orl. zúčastnili okresního kola vybíjené. Dívky obsadily 5. místo, chlapci získali stříbrnou medaili. Gratulujeme! Fotografie si prohlédněte zde.

12.05.2015
V dopravní soutěži mladých cyklistů v Rychnově n. Kn. si naši žáci vedli velmi dobře. Družstvo ve složení Kamila Trejtnarová (9.r.), Ivana Syrovátková (8.r.), Jiří Hostinský a Matěj Jedlinský (7.r.) vybojovalo ve své kategorii 1. místo a postupuje do krajského kola, které se koná 2.-3. června v Náchodě. Gratulujeme!

12.05.2015
Ke Dni Země jsme na naší škole uspořádali výtvarnou soutěž. V první kategorii žáků 1. stupně se sešlo 32 výtvarných prací, v druhé kategorii žáků 2. stupně 31 výtvarných prací. Ty byly celý týden vystaveny na chodbách školy a o vítězné obrázky hlasovali sami žáci třemi hlasy v každé kategorii. Na nejlépe hodnocené práce se podívejte zde.

05.05.2015
V lese Včelný u Rychnova n. Kn. se žáci 2., 3., a 4. ročníku zúčastnili výukového dne na Studánce. Od hotelu Studánka přešli k Ivanskému jezeru, dále pokračovali k poustevníkovi Ivanovi, u rybníka za Čertovým kamenem vyzkoušeli pokus povrchového napětí vody a putování končilo u pramene Libušinka. Odtud se vraceli cestou zpět k hotelu. Děti byly rozděleny do skupin a celý den tak spolu plnily úkoly, sbíraly a pojmenovávaly rostliny, napsaly vzkaz pramínku Libušinka a společně si povídaly o ochraně přírody. Za splněné aktivity sbíraly body – sovičky.

28.04.2015
Žáci 8. ročníku navštívili Prahu: podívali jsme se na nádvoří Pražského hradu, prošli se po Karlově mostě, obdivovali sochu sv. Václava na Václavském náměstí. Projeli jsme se lodí po Vltavě a nakonec jsme se před deštivým a chladným dubnovým počasím schovali v OC Palladium. Exkurzi jsme si, i přes pár nepříjemných maličkostí, opravdu užili... Za 8. roč. zhodnotila Ivana Syrovátková.
Fotografie najdete zde.

22.04.2015
Sběr papíru ke Dni Země 2015 byl rekordní - 9 372,3 kg sebraného starého papíru, což činí průměrně 86 kg na jednoho žáka naší školy. Vítězi se staly 2. a 4. ročník se 104 kg na žáka a 9. ročník se 132,5 kg na žáka. Děkuji Vám všem (dětem a jejich rodičům) za zájem o tuto akci a především pomocníkům, kteří ukázali, že máme nejen chytré, ale i pracovité žáky. D.Tůmová

21.04.2015
Leguáni, krajta, anakonda, ježek, veverka obecná, burunduk páskovaný - to je jen část chovu pana Pecháčka z Dolní Čermné. Ukázky živočichů našim žákům doplnil zajímavým vyprávěním. Fotografie si prohlédněte zde.

08.04.2015
Naši žáci se zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

25.03.2015
Žáci 3. a 5. ročníku tradičně navštěvují v březnu Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. V průběhu minulých let byla vybudována zcela nová budova planetária ve tvaru létajícího talíře, jejíž slavnostní otevření proběhlo letos v lednu. Naše žáky zaujal nejen vnější vzhled stavby, ale i interiéry, modely Sluneční soustavy, plazmová koule, zemětřesné křeslo atd. Letošní program "Sluneční soustava" v digitálním 3D provedení se velmi líbil. Fotografie z exkurze najdete zde.

24.03.2015
Do letošních Velikonočních dílen se spolu s našimi dětmi zapojily také děti ze ZŠ Pěčín. Na vytvořené dekorace se podívejte zde

19.03.2015
Na mezinárodním turnaji ve florbale v Rokytnici v Orlických horách reprezentovali naši školu tito žáci: Ondra Michalička, Michal Adamec, Katka Ullrichová, Kamča Trejtnarová, David Lebruška, Fanda Jarkovský, Tomáš Kmoch, Pavel Křepela, Jarda Průša, David Dapecí a kustod Láďa Kacálek. Samozřejmě i skvělý trenér pan Miroslav Richter. "Postupně jsme bojovali s týmy Rokytnice A (0:4), Wilkanow PL (0:5), Rokytnice B (2:2) a Javornice (1:3). Přes tyto silné soupeře jsme se probojovali na 1. příčku. Za vítězství jsme obdrželi pohár, diplom a 4 zaslouženě dobré pizzy." uvádí Ladislav Kacálek

13.03.2015
Díky několika sponzorským darům jsme v minulých dvou letech vybudovali na zahradě školy venkovní učebnu, resp. altán, který slouží k netradiční výuce mimo školní třídy ve dnech příznivého počasí a zároveň jako oddychový prostor pro děti ve školní družině, školním klubu a k odpočinku žáků o poledních přestávkách. foto, celá zpráva oč.)

11.03.2015
Na druhé setkání s lektory OD5K10. o.s. se naši žáci již předem těšili. Tentokrát se v seminářích věnovali těmto tématům: dospívání (6. roč.), partnerské vztahy (7. roč.), antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci (8. roč.) a antiseminismus a holocaust (9. roč.). Oceňujeme zvláště interaktivní přístup, poutavé příběhy a náměty k zamyšlení k přednášené problematice.

24.02.2015
Divadlo jednoho herce z Hradce Králové připravilo představení k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Divadelní zpracování s názvem Jan zvaný Hus (doplněné totemovými loutkami) pojednává o životě a poselství českého reformátora.

17.02.2015
Pro žáky 1. stupně se konalo školní kolo v recitaci. Z 58 žáků se jich 36 zúčastnilo soutěže. Nejlepšími recitátory byli porotou vyhodnoceni: Antonín Mihulka (1.roč.), Marie Macháčková (2.roč.), Jakub Didkovský (3.roč.), Tereza Adamcová, Kateřina Kubičková (4.roč.) a Libuše Čtvrtlíková a Denisa Gärtnerová (5.roč.). Žáci Marie Macháčková, Jakub Didkovský, Kateřina Kubíčková a Tereza Adamcová budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitace dne 9.3.2015 (Dětská scéna). Všem gratulujeme!

05.02.2015
Stanici Rychlé zdravotnické pomoci v Rychnově n. Kn. navštívily děti z 1. a 4. ročníku. Prohlédly si vybavení sanitního vozu, záchranářům položily mnoho záludných otázek a nakonec byly svědky skutečného výjezdu k pacientovi.

01.-06.02.2015
Na chatě Jitřenka ve Zdobnici absolvovali žáci 6. ročníku lyžařský kurz. Podívejte se na fotografie a video, jak se jim tam líbilo.

05.02.2015
Ve školce proběhl tradiční karnevalový rej. Děti si užily soutěže, tančení i tombolu.

03.02.2015
Pro budoucí školáky nadešel významný den - zápis do 1. třídy. Zúčastnilo se jej 9 dětí. Výsledky přijímacího řízení najdete zde. Všem, kteří 1. září zasednou do školních lavic, přejeme hodně úspěchů.

04.-09.01.2015
Sedmáci absolvovali lyžařský kurz na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Nenechte si ujít záběry z jejich maškarního karnevalu.

19.12.2014
Úkolový den pro děti z 1. stupně se už stal velmi pěknou tradicí. Za jeho realizaci patří velké poděkování deváťákům, kteří pro děti připravili spoustu zábavných a zajímavých úkolů. Při soutěži zdaleko však nešlo o vítězství. Přesto snaha splnit úkoly byla bohatě odměněna a úplně každý si odnesl malý dárek. Prohlédněte si zde, jak se děti bavily.

18.12.2014
Žáci 1. stupně pod vedením svých učitelek nacvičili recitační, hudební, taneční a divadelní čísla. Podívejte se na fotografie z dopolední generálky. Večerní vystoupení pro veřejnost s mottem Je čas Vánoc potom děti předvedly právě jako vánoční dárek.

15.12.2014
Profesionální varhaník Martin Kubát předvedl našim žákům během dopoledne dva hudební pořady. Nejmenším dětem zábavnou formou představil život a dílo Bedřicha Smetany (foto), pro žáky 2. stupně zahrál v kostele na varhany a malý koncert doplnil zajímavým vyprávěním o tomto hudebním nástroji (foto).

05.12.2014
Mezi děti z 1. stupně zavítal Mikuláš, anděl a neposední čerti. V Knize hříchů byly téměř samé pochvaly, za které děti obdržely sladkosti. Někteří si odměnu ale museli ještě zasloužit a přidat básničku nebo písničku. Fotografie z Mikulášské nadílky najdete zde.

03.12.2014
Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 5 žáků 8. a 9. ročníku. Dva nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola: Ivana Syrovátková získala 30 bodů (z 32), Jakub Hlávka získal 25 bodů (z 32).

27.11.2014
Deváťáci navštívili Adršpašsko-Teplické skály v Broumovském výběžku. Žáci se seznámili s historií a vznikem skal. Rozpoznávali různé skalní útvary (skalní okna, brány, voštiny,...) a při zapojení fantazie viděli v těchto útvarech i různé věci a zvířata (rukavice, lvice, homole cukru,...). Jakub Hlávka vše pečlivě zdokumentoval a z fotek vytvořil krátký film, který můžete shlédnout zde.

25.11.2014
Letošních Vánočních dílen se spolu s našimi dětmi z 1. stupně zúčastnily také děti z Rybné nad Zdobnicí. Podívejte se na fotogalerii, jak se jim dařilo. Zhotovené výrobky si můžete prohlédnout také na adventní výstavě, kterou pořádá ČSŽ.

19.11.2014
Ve volbách do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena paní Petra Rolečková. Voleb se zúčastnilo 80 oprávněných voličů (z celkového počtu 195), tj. 41 %. Odevzdáno bylo 80 volebních lístků, z toho 1 byl neplatný. Ve školské radě bude dále v následujícím tříletém volebním období pracovat za pedagogy paní Hana Hrabalová a za zřizovatele pan Martin Michalička. Paní Ivě Jedlinské, která působila ve školské radě v uplynulém období, děkujeme za spolupráci.

11.11.2014
V 1. třídě slavily děti svátek sv. Martina.

05.11.2014
Výběr naší školy pod vedením p. uč. Richtera se zúčastnil okrskového kola soutěže AŠSK ve florbale. Družstvo ve složení K. Ultrichová, K. Trejtnarová, D. Dapecí, B. Oravec, T. Kmoch, J. Průša, P. Křepela, D. Lebruška, L. Kacálek, O. Michalička, J. Hlávka a M. Adamec v Rokytnici vybojovalo vítězství a postupové místo do okresního finále 18. listopadu. Vítěze zdobil hlavně kolektivní výkon, nadměrná vůle po vítězství a výborné individuální výkony (T. Kmoch, O. Michalička, K. Ullrichová). Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

29.10.2014
Poslední den podzimních prázdnin 8 žáků naší školy (Magda Mrklovská, Tereza Kalousová, Nela Pecháčková, Pavlína Rolečková, Tereza Adamcová, Aleš Vladyka, Vojta Bednář a Martin Holubář) strávilo neobvyklým způsobem. Zúčastnili se již VII. ročníku česko-polského divadelního festivalu Odkrýváme svět legend v polských Oldrzychowicích. Samotnému festivalu předcházely tři týdny velice intenzivní přípravy - naučit se text, malovat kulisy a ve svém volném čase po vyučování docházet třikrát až čtyřikrát týdně na zkoušky. A vyplatilo se nám to. Naše pověst Hadí louka zaujala porotu i diváky a z Polska jsme si přivezli ocenění za nejlepší divadelní soubor. Ve stále vzrůstající konkurenci si tohoto ocenění velice vážíme a doufáme, že další ročník pro nás bude zase úspěšný. Miroslava Sojková

24.10.2014
Děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy navštívily vystoupení plné záhad a překvapení. Na naši školu totiž zavítal kouzelník RENO.

21.10.2014
Chlapci ze 6. a 7. třídy se zúčastnili okrskového kola ve florbalu mladších žáků. Ve skupině skončili na druhém místě a postoupili do vyřazovací části. Po prohře s vítězem druhé skupiny (ZŠ Javornická Rychnov n. K.) zabojovali a ve vyrovnaném zápase se ZŠ Vamberk zvítězili 2:1. Celkově tedy skončili na krásném 3. místě. Gratulujeme! Fotografie najdete zde.

13.10.2014
Deváťáci navštívili Informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Při besedě diskutovali o podmínkách středoškolského studia, nahlédli do kartotéky jednotlivých profesí a měli možnost dozvědět se informace o uplatnění v regionu.

03.10.2014
Prvňáci vyrazili na tajný výlet... Vybaveni rozinkami nasedli ráno do autobusu a až v Javornici se od paní učitelky dozvěděli, že navštíví "svět opiček" - zahradu se soukromým chovem zvířátek. Majitelka paní Jenčíková nám ukázala drápkaté opičky, lemury, dravce, papouška a další zvířátka. Na závěr děti dostaly na památku ptačí pero. Děkujeme za fantastické setkání a zajímavé vyprávění. Fotografie si prohlédněte zde.

01.10.2014
Žáci 1. stupně měli možnost vyzkoušet si práci s oblíbenou stavebnicí Geomag, která pomáhá rozvíjet manuální zručnost i fantazii dětí. Na nejrůznější stavby, které děti vytvořily v rámci akce "Geomag na cestách", se podívejte zde.

01.10.2014
Žáci 9. ročníku navštívili na pozvání p. ředitele Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. Akce nesla název "Historie a současnost počítačů".

26.09.2014
Letošního Dne s hasiči a Memoriálu Standy Krska se zúčastnil také senátor JUDr. Miroslav Antl. I přes podmáčený terén a nevlídné počasí zvládla všechna soutěžní družstva tradiční disciplíny (střelba, požární ochrana, zdravověda, šplh a znalosti topografických značek). Žáci 1. stupně si během dopoledne prošli přírodovědnou stezku, kterou organizujeme pod patronací Lesů ČR, s.p..

24.09.2014
Odborní lektoři z občanského sdružení OD5K10 z Rychnova n. Kn. realizovali na naší škole semináře v rámci prevence rizikového chování žáků na téma šikana (6. roč.), alkohol a kouření (7. roč.), drogy (8.roč.) a náboženství a sekty (9. roč.). Lektoři hned v úvodu navázali se žáky bezprostřední kontakt, dokázali je zaujmout formou i obsahem svého vyprávění. Žáci měli také dostatek prostoru na dotazy a vyjádření vlastních názorů.

23.09.2014
Na exkurzi po nejsevernější části Orlických hor jsme se vydali se žáky 1.-5. ročníku. Nejprve jsme navštívili dřevěný kostelík ve Slavoňově. Potom autobusem přejeli do Pekla a prohlédli si restauraci přestavěnou architektem Dušanem Jurkovičem z bývalého mlýna. Podél Metuje jsme pěšky došli do Nového Města nad Metují. Na náměstí měly děti možnost koupit si něco na památku. Poté jsme si ještě všichni prohlédli krásný zámecký park. Fotografie najdete zde.

16.09.2014
Žáci 9. ročníku se vydali poznávat oblast Náchodska. Po výstupu na kopec Dobrošov navštívili rozhlednu na Jiráskově chatě, kterou projektoval Dušan Jurkovič. Bohužel okolní krajina byla v mlze a rozhled nebyl moc dobrý. Dále se žáci seznámili s opevněním ze 2. světové války. Objevovali podzemní chodby a sály pevnosti Dobrošov a viděli další nadzemní objekty Březinka, bývalý lom,...). Po náročném výstupu na Dobrošov, sestupu asi 300 schodů a výstupu 400 schodů za celý den se osvěžili v Běloveských lázních minerální vodou Ida. Podívejte se na video, jehož autorem je Jakub Hlávka.

01.09.2014
V loňském školním roce se naše škola zúčastnila celonárodního sportovního projektu s názvem Česko sportuje - Olympijský víceboj 2014. Děti plnily celkem šest disciplín, např. běh na 60 m, hluboký předklon nebo hod kriketovým míčkem a další. Cílem projektu bylo zapojit co nejvíce žáků školy. To se nám povedlo, neboť se zapojili všichni. V rámci hodin tělesné výchovy splnili všichni všechny disciplíny. Za tento výkon byla škola oceněna Zlatým certifikátem od Českého olympijského výboru. Více o projektu se dozvíte zde.

« Zpět na aktuální školní rok