Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

06.06.2024
exkurze farma Kněžství - 8. roč.

05.-07.06.2024
9. roč. - školní výlet

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2013/2014

« Zpět na aktuální školní rok

27.06.2014
V mateřské škole proběhlo pasování předškoláků.

26.06.2014
Podívejte se, jak si děti užily poslední hodinu v 5. ročníku.

25.06.2014
Žáci 6. ročníku se vydali vlakem na školní výlet do Hradce Králové. Nejprve se podívali k soutoku řek Labe a Orlice. Dále navštívili zajímavou expozici ČEZ – Obnovitelné zdroje energie. Všechny zaujala prohlídka elektrárny Hučák. Odpoledne se zabavili v Cine Star u 3D filmu Jak vycvičit draka II. Fotografie si prohlédněte zde.

24.06.2014
Žáci 1.-5. ročníku navštívili interaktivní výstavu Play Broumovsko v areálu závodu Veba v Broumově. V zatemnělém sále si mohly děti vyzkoušet na vystavených exponátech různé světelné efekty, v osvětleném sále si na dalších předmětech ověřily fyzikální zákonitosti.

23.06.2014
Ve zdravotnické soutěži předvedli žáci 1. stupně své znalosti ze zdravovědy a dovednosti v poskytování první pomoci. Přírodovědná soutěž podpořená Lesy ČR, a.s. byla založena na poznávání našich rostlin a živočichů.

20.06.2014
Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí existence Zdobnice a.s. byl mimořádnou příležitostí, jak vidět na „malém“ prostoru většinu zemědělské techniky, kterou běžně potkáváme na silnici v naší obci. Každý mohl zasednout za volant traktoru nebo kombajnu. Vedení podniku nám umožnilo navštívit i objekty pro chov krav a telat, jejichž prohlídka byla pro mnoho dětí a žáků premiérou. Vyčerpávající výklady ing J. Duška, ředitele Zdobnice a.s. a ing. J. Čížka, agronoma, bezvadně doplnily prohlídku závodu.

19.06.2014
se uskutečnilo tradiční sportovní klání 3 sousedních škol Podorlicka - sportovní den. Zástupci ZŠ Javornice, Slatiny n. Zd. a Rokytnice v Orl. h. změřili tentokrát své síly na zbrusu novém sportovišti v Javornici. Bojovalo se jak v kolektivních sportech (přehazované, fotbalu, florbalu), ale i v individuálních (běh 60 m. trojskok, vrh koulí). Naše výprava byla velmi úspěšná, zvítězili jsme ve florbalu, 2x v přehazované, 2x ve vrhu koulí (L. Kacálek, K. Trejtnarová) a 1x v trojskoku (D. Mrklovská). Druhé místo patřilo A. Janovcové (vrh koulí), 3. místo jsme vybojovali ve florbale a trojskoku (L. Mazák, A. Kaplan) a ve vrhu koulí (A. Kaplan).Další fotografie najdete na zde.

17.06.2014
Žáci 8. ročníku poznávali krásy a zajímavosti Prahy: Královskou zahradu, Kyvadlo na Letné, Pařížskou ulici. Na pražském Josefově se zastavili u Staronové synagogy, Starého židovského hřbitova a pomníku Franze Kafky. Metrem přejeli na Vyšehrad, kde navštívili hřbitov se Slavínem. Fotografie najdete zde.

08.06.2014
XIV. Szkolne Druzynowe Biegi Przelajowe o Puchar Wojta Gminy Klodzko se konaly tradičně v Jazskowej Dolnej. Zúčastnilo 9 žáků naší školy, kteří srdnatě bojovali mezi 600 dalšími běžci. Letos jsme poprvé obsadili i kategorii předškoláků. Děkuji všem za bojovné nasazení a zúčastněným rodičům za doprovod.

06.06.2014
Sportovní den našich žáků 1. až 6. ročníku a žáků z polských Oldrzychowic se velmi vydařil. Ti nejlepší si za své výkony odnesli diplom a drobné ceny. Podívejte se na fotografie zde.

05.06.2014
Po roce jsme opět mohli zhlédnout zdařilá taneční vystoupení na Taneční akademii, kterou připravuje i moderuje p. uč. Sojková. Prohlédněte si fotografie v naší fotogalerii i videa pana Stanislava Holoubka.

03.06.2014
Výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ze dne 2.6.2014 najdete zde.

30.05.2014
V okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou se naše družstvo mladších zdravotníků umístilo na 4. místě, družstvo starších získalo bronzové medaile. Gratulujeme! Fotografie si prohlédněte zde.

29.05.2014
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR navštívili žáci 9. ročníku. Provázel je p. Roman Málek, asistent vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Žáci měli možnost prohlédnout si jednací sál, salónky, chodby, kanceláře a klub KDU-ČSL. Ve 12 h je přijal poslanec p. Jiří Junek, proběhla diskuse a malé občerstvení. Na fotografie se podívejte zde.

26.05.2014
Páťáci se vydali na školní výlet do Potštejna. Na zámku pro ně byl připraven výukový program plný poznání a praktických zkušeností. Kromě zámku si prohlédli také zámecké sklepení Bubákov. Dalším cílem výletu bylo Muzeum krajky ve Vamberku. Fotografie najdete zde.

15.05.2014
ZEA Rychnovsko a.s. pozvala naši školu na Den otevřených dveří. Žáci 2. stupně měli možnost prohlédnout si areál podniku, zemědělské stroje, robotizované stáje pro dojnice, bioplynovou stanici včetně využití sušeného separátu k tvorbě briket a ukázku živých zvířat. Součástí programu byla i řada naučných aktivit a soutěže. Pro všechny byly připraveny upomínkové předměty a bohaté občerstvení. Fotografie k nahlédnutí zde.

09.05.2014
Tento pátek nás navštívil p. Šulc. Dětem z MŠ i ZŠ představil zajímavé zástupce dravců, sov a dalších ptáků - orla mořského, poštolku vrabčí, výra velkého, výrečka, volavku popelavou, čápa bílého a další. Na závěr dětem ukázal měsíční mládě lišky. Několik fotografií najdete zde.

02.05.2014
O životě dětí v afrických zemích a na Srí Lance besedovali naši žáci s p. Bronislavou Halbrštátovou. Viděli i ukázky z filmů, v nichž výpovědi jejich vrstevníků byly někdy šokující. Děti si prohlédly netradiční hudební nástroje, zazpívaly si a na památku si odnesly pohlednici. Vytvořily si představu o tom, kam putují obrázky, které dětem do Afriky namalovaly.

02.05.2014
Deváťáci navštívili dvě přírodně zajímavá místa v okolí Slatiny nad Zdobnicí - Vápenku a PR Ve Slatinské stráni. Odpoledne porovnali své síly ve shazování kuželek na bowlingu v Rychnově n. Kn. Fotografie najdete zde.

29.04.2014
Žáci 3. a 4. ročníku navštívili v rámci vlastivědné exkurze naše hlavní město. Prohlédli si Pražský hrad a prošli se po Karlově mostě. Na Staroměstském náměstí pozorovali Orloj a na Václavském náměstí se zastavili u sochy sv. Václava. Fotografie si prohlédněte zde.

23.04.2014
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou uspořádala v Náchodě pro žáky 5. ročníků soutěž "Co vím o lese". Soutěžní stanoviště byla zaměřena na poznávání základních dřevin, rostlin, živočichů a na zručnost. Naše družstvo ve složení Martin Holubář, Barbora Jedličková, Michal Roleček a Štěpán Syrovátka obsadilo 3. místo. Fotografie najdete zde.

22.04.2014
Změna telefonních čísel. V nejbližších dnech bude zrušena pevná linka do ZŠ (494 594 274) a MŠ (494 594 238). Již teď se dovoláte na nová telefonní čísla: ředitelna 778 472 225, výdejna ŠJ v MŠ 778 472 226. Ostatní telefonní čísla - viz. Kontakt - zůstávají v platnosti.

16.04.2014
Při letošním sběru starého papíru odevzdali žáci celkem 6 200 kg, tj. v průměru 56,9 kg na žáka. Na 1. stupni vyhrál I. třída (tj. 1.a 3. ročník) - průměr 91 kg/žáka, na 2. stupni 8. ročník - průměr 85,9 kg/žáka.

10.04.2014
Podívejte se, jak se letos dařilo dětem z 1. stupně a jejich kamarádům z Rybné nad Zdobnicí při Velikonočních dílnách.

10.04.2014
Žáci 9. třídy se zúčastnili soutěže s názvem "Hledáme nejlepšího mladého chemika", kterou pořádá SPŠCH Pardubice. Ze školního kola postoupili Kryštof Tejkl a Jan Vodák. Oba žáci na SPŠCH v Pardubicích porovnali své teoretické znalosti z chemie s 202 žáky z 5 krajů. Kryštof dosáhl výborného výsledku (12. místo) a postoupil do 3. regionálního kola. V tomto kole 30 nejlepších žáků předvedlo své chemické dovednosti v laboratoři. Kryštof Tejkl se umístil na skvělém 9. místě. Gratulujeme! Fotografie a podrobnosti o soutěži naleznete na mladychemik.cz.

09.04.2014
Beseda o myslivosti pro děti z MŠ proběhla na školní zahradě. Poznávací aktivity byly vhodně doplněny pohybem - Liščí honičkou, stavěním komínů a chůzí podél lana se zavázanýma očima. Dětem se akce líbila a domů si odnesly nejen zážitky, ale i omalovánku s lesní tematikou. Pracovníkům Lesů ČR z Rychnova nad Kněžnou patří velký dík. Na fotografie z akce se podívejte zde.

03.04.2014
Pro žáky z 1.-4. ročníku proběhlo autorské čtení knihy Jitky Vítové O Květušce a tesaříkovi. Autorka děti seznámila se všemi hrdiny knížky i s nádhernými ilustracemi Lenky Grimové. Dozvěděli jsme se také, jak celá kniha vzniká. Autorka připravila i pestré úkoly pro práci s knihou a děti za jejich splnění byly odměněny obrázkem, někteří i s podpisem paní Vítové. Fotografie z akce si prohlédněte zde.

31.03.2014
DDM z Rychnova nad Kněžnou nám zprostředkoval besedu se dvěma anglicky mluvívími studenty. Oba vyprávěli o sobě, své rodině a kamarádech i o své zemi. Naši žáci 3. - 9. ročníku měli možnost si ověřit, jak jsou schopni porozumět v cizí řeči. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a žáky motivovalo k dalšímu studiu cizích jazyků.

21.03.2014
Zapojili jsme se do celosvětové soutěže Matematický klokan. Žáci 2.-9. ročníku (věkově rozděleni do čtyř kategorií) řešili zajímavé úlohy z matematiky.

13.03.2014
Kateřina Kubíčková ze 3. ročníku získala v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna čestné uznání. Postupuje do krajského kola, které se koná 14.4. v Hradci Králové. Gratulujeme!

28.02.2014
Pan Pecháček z Dolní Čermné představil našim dětem některé plazy. Ukázky doplnil poutavým povídáním a zajímavostmi z jejich života. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

21.02.2014
V okresním kole v přehazované dívek 6. a 7. ročníku v Kostelci n. Orl. se žákyně naší školy umístily na 5. místě z celkového počtu 7 družstev. Po trochu ospalém začátku předvedly nádhernou hru a nasazení. S výsledkem můžeme být spokojeni, přes výškovou převahu soupeřek zápasy nepustily bez boje. Na naši sestavu se podívejte zde.

14.02.2014
Ve školní družině jsme prožili maškarní karneval. Byly tam krásné masky, které se na začátku představily. Měli jsme občerstvení a různé soutěže. Házeli jsme konfety a tancovali. Každý si domů odnesl balónek a tombolu. Karneval se nám moc povedl, celé odpoledne se všem vydařilo. Tereza Adamcová, žákyně 3. roč.

13.02.2014
Exkurze do závodu Škoda Kvasiny se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Získali spoustu informací důležitých pro volbu své profese. Po přivítání průvodce zmínil několik dat z historie závodu. Poté si všichni oblékli reflexní vesty a ochranné brýle a vyrazili sledovat proces výroby automobilů do svařovny, kde pracuje asi 500 robotů. U montážních linek žáci viděli, jak se postupně auto sestavuje z jednotlivých dílů.

12.02.2014
Karneval v mateřské škole proběhl v příjemné a veselé atmosféře. Děti si tradičně zasoutěžily, zatančily a předvedly své krásné masky. Fotografie najdete zde. Děkujeme rodičům za spolupráci.

11.02.2014
Žáci 3. a 5. ročníku byli na vlastivědné exkurzi ve hvězdárně v Hradci Králové. Nejvíc všechny zaujalo planetárium a film o Sluneční soustavě.

30.01.2014
V rámci průřezového tématu "Ochrana člověka za mimořádných událostí" se dnes uskutečnila pro žáky 2. stupně beseda s příslušníky HZS z Rychnova nad Kněžnou. Beseda byla zaměřena na požární ochranu a jiné mimořádné události, zejména povodně, úniky chemických látek a dopravní nehody hromadných dopravních prostředků. Na fotografie se podívejte zde.

28.01.2014
V naší škole proběhl zápis dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 16 předškoláků. Záběry si prohlédněte ve fotogalerii. Výsledky přijímacího řízení najdete zde. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci.

od 06.01.2014
prodloužena provozní doba v mateřské škole do 16 hodin. Odpolední provoz ve školní družině také upraven do 16 hodin. Viz. též součásti školy.

19.12.2013
Deváťáci si připravili pro své mladší spolužáky "úkolový den". Děti z 1. stupně pod jejich vedením plnily pestrou škálu zábavných úkolů zaměřených na logiku, paměť, vědomosti, zručnost, sport nebo tanec. Po skončení a vyhodnocení 1. části dopoledne se všichni sešli u vánočního stromečku s dárky. Deváťáci totiž obdarovali každého malým překvapením a dobrotou. Všem patří obrovské poděkování za skvělé nápady, perfektní organizaci a úžasnou atmosféru, kterou dětem sami připravili. Fotografie z akce najdete zde.

18.12.2013
Adventní čas v MŠ - návštěva Mikuláše a čertíka, dílny s rodiči, Čertovské zpívání a nadílka pod stromečkem - společné prožívání a radost pro druhé i pro sebe. Šťastné a veselé Vánoce!

13.12.2013
Všem zaměstnancům školy, žákům i hostům je umožněno v prostorách ZŠ využívat bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi). Přístup žákům je podmíněn dodržováním pravidel bezpečného internetu a vnitřních pravidel používání školní Wi-Fi sítě.

05.12.2013
Každoročně se žáci 1. stupně účastní Vánočního koncertu. Také letos si poslechli nádherné melodie v podání žáků ZUŠ Žamberk.

05.12.2013
Žáky z 1. stupně navštívil Mikuláš s Knihou hříchů, andělé a rozzlobení čerti. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

28.11.2013
Vánoční tvořivé dílny patří u nás již k tradici. Žáci 1. stupně spolu se svými kamarády ze ZŠ Pěčín vytvořili přáníčka a vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů.

21.11.2013
Herci ze ZŠ navštívili mateřskou školu a potěšili děti pověstí O úbytku hojnosti v Orlických horách. Tímto divadelním kusem, který nacvičili pod vedením p. učitelky Sojkové, úspěšně reprezentovali naši školu 8. listopadu v polských Oldrzychowicích. Fotografie z vystoupení v MŠ najdete zde.

21.11.2013
Vycházející žáci navštívili Informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Získali aktuální informace o možnostech uplatnění absolventů v praxi a nahlédli do kartotéky jednotlivých profesí. Závěrem prošli počítačovým profesním testem.

08.11.2013
V polských Oldrzychowicích jsme se zúčastnili divadelní soutěže Odkrýváme svět legend. Tentokrát s pověstí O úbytku hojnosti v Orlických horách. Družstvo ve složení Martin Holubář, Aleš Vladyka, Magda Mrklovská, Dana Mrklovská ( hudební doprovod na akordeon), Štěpán Syrovátka, Vojta Bednář, Michal Macháček a Karolína Rolečková bylo oceněno za nejlepší text. Gratulujeme! Na záznam ze soutěže se můžete podívat na www.tvklodzka.pl.

02.11.2013
Den otevřených dveří proběhl za nečekaně velké účasti veřejnosti. K nebývalé návštěvnosti přispěla mj. kulturní vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy. Na akci byli také pozvání bývalí zaměstnanci ZŠ i MŠ, setkání s nimi proběhlo v srdečné atmosféře.
Výtěžek ze vstupného, pohoštění, jarmarku a darů ve výši 16 703,- Kč bude příspěvkem veřejnosti na stavbu venkovní učebny (altánu) na zahradě ZŠ. Mateřská škola výtěžek věnuje na dovybavení herny. Děkujeme všem sponzorům, štědrým dárcům a návštěvníkům školky i školy. Poděkování patří i všem p. učitelkám, p. učitelům a správním zaměstnankyním ZŠ a MŠ. Ve fotogalerii si také prohlédněte dílny, při kterých děti zhotovovaly výrobky na jarmark.

01.11.2013
Život v MŠ:
Podívejte se s námi, jak děti v září poznávaly podzimní les a pozorovaly, co se děje v okolí. Každoročně navštěvujeme výstavu rybiček v Domě chovatelů v Rychnově nad Kněžnou. Ranní cvičení na gymballech – naše „Berušky“ hrají Kolo, kolo mlýnské. Na zahradě jsme si náramně užili „babí léto“.

17.10.2013
Na pozvání pana ředitele navštívili naši deváťáci Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Prohlédli si nejen prostředí školy a její vybavení, ale také putovní výstavu Brána recyklace. Studenti OA se prezentovali krátkým kulturním programem.

08.10.2013
Mladší žáci se zúčastnili dopravní soutěže v Rychnově nad Kněžnou. Z 18 družstev získali krásné 10. místo, v pořadí jednotlivců "zabodoval" Štěpán Syrovátka, který obsadil 1. místo! Gratulujeme k tomuto vynikajícímu úspěchu!

27.09.2013
Stavění s magnetickou stavebnicí Geomag si vyzkoušely děti 1. stupně. Fantazie a prostorová představivost jim rozhodně nechybí. Fotografie si prohlédněte zde. Podrobnější informace o stavebnici a fotogalerii najdete na stránkách www.geobalvinka.cz.

27.09.2013
Tento pátek proběhl na naší škole projektový den - Den s hasiči. Zahájen byl vyhlášením cvičného poplachu a evakuací všech osob z budovy školy na zahradu MŠ. Odtud mohli všichni sledovat, jak sedmáci opouští prostory školy za pomoci hasičů na výsuvné plošině, deváťáci dokonce v plynových maskách. Nenechte si ujít fotografie z námětového cvičení hasičů a z Memoriálu Standy Krska.

25.09.2013
Žáci 9. ročníku navštívili pevnost Dobrošov. Byli seznámeni s pevnostním a obranným systémem Náchodska. Prošli podzemními chodbami dlouhými 1 km, které jsou v hloubce 40 m. Při zpáteční cestě do Náchoda se žáci podívali na další menší sruby a lázně Běloves, kde ochutnali pramen Ida. Na fotografie se podívejte zde.

24.09.2013
Den s Lesy ČR - akce, na kterou naše děti z 1. stupně pozvala Lesní správa Rychnov nad Kněžnou. Zahájení programu proběhlo u hájovny na Panském Poli. Odtud děti vyrážely v pětičlenných skupinkách na asi 3 km dlouhou trasu plnit různé úkoly. Vyhodnocení a ukončení bylo na lovecké chatě Vysoký Kořen, kde děti obdržely malé občerstvení (pití, sušenky, jablka a opečené vuřty). Přestože počasí nebylo právě ideální, akce se vydařila a všichni odjížděli spokojeni. Děkujeme všem zaměstnancům Lesní správy Rychnov n. Kn., kteří se podíleli na realizaci Dne s LČR. Prohlédněte si fotografie z akce zde.

19.09.2013
Žáci 1. stupně poznávali v rámci vlastivědné exkurze krásy a zajímavosti Orlických hor. Navštívili Městské muzeum v Králíkách, klášter na Hedeči a rozhlednu na Suchém vrchu.

16.09.2013
Každoročně se naši žáci 2. stupně účastní Projektu "Planeta Země 3000". Tentokrát zhlédli poutavý výukový program Madagaskar - Příběh pradávné Lemurie.

09.09.2013
Členové SHŠ Renegáti z Pardubic představili našim žákům názorně a s humorem rod Přemyslovců. Po skončení vystoupení si mohli žáci vyzkoušet repliky zbraní i zblízka prohlédnout dobové kostýmy. Záběry z akce najdete zde.

02.09.2013
Zahájení školního roku 2013/2014 - všechny ročníky od 7:25 hodin.

« Zpět na aktuální školní rok