Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2011/2012

« Zpět na aktuální školní rok

25.-29.06.2012
Volné dny pro žáky z důvodu výměny oken v budově základní školy.

26.06.2012
V Praze se konal plavecko-běžecký závod - Mistrovství České republiky (plavání - bazén areál Výstaviště, běh -Stromovka), kterého se zúčastnili Jakub a Kateřina Hlávkovi, Vítek Beran a Lukáš Mazák. Třebaže byly na naší škole již prázdniny, využili slunečného dne ke sportu. Odměnou jim bylo setkání s olympijskou vítězkou Květou Jeriovou-Peckovou., která přinesla na závody ukázat své olympijské medaile. Hrdi jsme i na 4. místo Kateřiny Hlávkové. Na fotografie se podívejte zde.

22.06.2012
Ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení.

21.06.2012
Slavnostní vyřazení vycházejících žáků.

07.06.2012
Taneční akademie pod vedením paní učitelky Sojkové, tentokrát pod mottem "taneční všehochuť", se tradičně koná v závěru školního roku. Malí i velcí tanečníci po týdnech příprav a nacvičování všem divákům dopoledního a večerního vystoupení předvedli svůj taneční um. Děkujeme všem, kteří se na tvorbě akademie podíleli a už teď se těšíme na úžasnou atmosféru příštího ročníku a další skvělá taneční čísla. Fotografie z téměř dvouhodinové akce najdete zde.

06.06.2012
Nepřehlédněte - na fotografie z tabla 9. ročníku se podívejte zde.

01.06.2012
Sportovního dne pro žáky 1.-6. ročníku naší školy se zúčastnili také žáci z družební školy z Oldrzychowic z Polska. Soutěžními disciplínami byly hod na koš a skok do dálky. Fotografie si prohlédněte zde.

31.05.2012
K zápisu do mateřské školy se dostavilo 16 rodičů. Výsledky přijímacího řízení najdete zde.

27.05.2012
Školních závodů v běhu o cenu „Mistra Klodzkého regionu” v Polsku jsme se zúčastnili již počtvrté. Letos nás reprezentovali - Vojta Bednář (4.místo), Ondřej Škarka, Lukáš Mazák (6.místo), Kateřina Hlávková (1.místo), Klára Kheilová, Barbora Divíšková, Anežka Koukolová a Dana Stejskalová. Všichni závodníci přispěli svým umístěním k celkovému hodnocení naší školy. Blahopřejeme všem závodníkům a děkujeme všem rodičům, kteří doprovodili své děti. Fotografie ze závodů najdete zde.

25.05.2012
Při exkurzi do firmy Bühler CZ v Žamberku se žáci 8. ročníku seznámili s provozem ve strojírenském závodě a jeho robotizovanou výrobou. Na fotografie z návštěvy se podívejte zde.

22.05.2012
V rámci prvouky navštívili prňáci kůzlátka u Brokešových v Kameničné. Na fotografie se podívejte zde.

21.05.- 08.06.2012
V těchto dnech probíhá na naší škole celostátní generální zkouška ověřování výsledků všech žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (součást projektu České školní inspekce NIQES). Žáci plní testy z českého a anglického jazyka a z matematiky. Výsledky testování jsou k dispozici pod přihlašovacím kódem a heslem (žáci obdrží písemně po skončení každého testu) na adrese https://portal.niqes.cz/vysledky. Podrobné informace najdete na adrese http://niqes.cz.

21.05.2012
V okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků vybojovali naši žáci 2. a 3. místo. Blahopřejeme. Fotografie si prohlédněte zde.

17.05.2012
Žáci naší školy měli možnost v oblastním kole dopravní soutěže prokázat svoje znalosti a změřit síly s ostatními účastníky. Reprezentovali nás opravdu úspěšně. Mladší obsadili 4. místo a starší 2. místo. Blahopřejeme. Fotografie najdete zde.

11.05.2012
2. závodu IX. ročníku plavecko-běžeckého poháru v Rychnově nad Kněžnou, který se konal pod záštitou Livie Klausové, se zúčastnilo 15 našich žáků. Nejlépe se dařilo Kateřině Hlávkové z 5. třídy, která získala ve své kategorii 1. místo, další medaili si přivezla Monika Hovadová ze 7. třídy za 3. místo. Gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří se závodu zúčastnili. Fotografie si prohlédněte zde.

07.05.2012
Děti z mateřské školy a z 1. stupně základní školy navštívily hasičskou zbrojnici. Prohlédly si hasičskou techniku a shlédly krátké filmy s protipožární tematikou a praktické ukázky hašení. Na fotografie se podívejte zde.

02.05.2012
Žáci 5.-9. ročníku se zúčastnili vzdělávací akce projektu E-BEZPEČÍ zaměřené na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Lektor je seznámil s projevy kyberšikany, způsoby, jak se proti ní chránit, a s problematikou nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu. Velice poutavá beseda byla doplněna vybranými kauzami z celého světa.

30.04.2012
Naše školní družina se proměnila v čarodějnické doupě. Slétli se sem čarodějnice i čarodějové z různých koutů. Ta nejstarší Kanimůra přilétla z Jahodové hory. Bezezubka však vážila cestu až z Petrových kamenů v Jeseníkách. Protože jim po letu pěkně vyhládlo, uvařili si guláš z myších ocásků a upekli buchtu se zaječími bobky. Aby se jídlo povedlo, museli použít i různá zaříkávadla. Poté přišel rej čarodějnic a čarodějů. Pod přísným dohledem čarodějnic I.kategorie plnili různé úkoly, museli prokázat své dovednosti s koštětem, při věštění z ruky zjistili, jaká budoucnost je čeká. Pochutnali si na lektvarech, které jim čarodějnice namíchala. Na odbyt šel nejvíce nápoj moci a bohatství, ale i lásky a štěstí. Protože čarodějky i čarodějové obstáli ve všech zkouškách, obdrželi letecké průkazy. Po náročném odpoledni si pochutnali na společné večeři. V podvečer se rozlétli do svých domovů. Doprovázela je malá, vlastnoručně vyrobená čarodějnice. Fotografie si prohlédněte zde.

30.04.2012
Paní Halbrštátová navštívila jako členka misijní delegace na konci roku 2011 Zambii. Našim dětem vyprávěla o životě v této chudé africké zemi. Celé vyprávění doplnila zajímavými fotografiemi a krátkými videy. Děti si prohlédly upomínkové předměty (barevné šály nebo dřevěné sošky zvířat) a tamní hudební nástroje, na které si zkusily zahrát. Záběry z besedy najdete zde.

20.04.2012
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili besedy s p. Jiřím Myšákem z autoškoly Podorlicko. Rozšířili si tak svoje znalosti z oblasti dopravní výchovy, osvojili si některé nové pojmy a měli možnost řešit různé dopravní situace. Několik fotografií z akce najdete zde.

17.-18.04.2012
V těchto dnech proběhl ke Dni Země již tradiční sběr starého papíru. V soutěži mezi třídami zvítězila na 1. stupni 2.třída, z 2. stupně přinesli nejvíc papíru šesťáci (v průměru na 1 žáka). Za celou školu jsme odevzdali 6 291 kg papíru. Poděkování patří všem, kteří se do sběru zapojili.

03.04.2012
Každoročně pořádáme na naší škole Velikonoční dílny. Děti 1. stupně společně se svými kamarády ze ZŠ Pěčín zhotovily pletené pomlázky nebo dekorace z nejrůznějších materiálů. Fotografie z akce a hotové výrobky si prohlédněte zde.

26.03.2012
Žáci 4.-9. ročníku se zúčastnili besedy společnosti EKO-KOM o třídění a využívání odpadů. Program s názvem Tonda Obal na cestách byl svojí náročností přizpůsoben věku žáků. Povídání doplněné názornými ukázkami a praktickými aktivitami, jak správně třídit, bylo pro žáky velmi zajímavé a poučné. Fotografie najdete zde.

22.03.2012
Vysokoškolský profesor z Masarykovy univerzity Brno předvedl žákům 7., 8. a 9. ročníku fyzikálně-chemické představení Mrazivý dusík. Ukázky mnoha pokusů s dusíkem předvedl velmi názorně, se srozumitelným a vtipným komentářem. Na fotografie z akce se podívejte zde.

21.03.2012
Družstvo chlapců z 8.a 9.ročníku se zúčastnilo VI.mezinárodního turnaje ve florbale v Rokytnici v Orl. horách. Chlapci odehráli vítězně všechny čtyři zápasy a zásluhou především Marka Hovada neinkasovali ani jediný gól. Stali se favority soutěže a turnaj vyhráli. Gratulujeme!

19.03.2012
V okresním kole recitační soutěže Dětská scéna získala Kateřina Hlávková z 5. třídy čestné uznání s postupem do krajského kola. Gratulujeme!

13.03.2012
Vystoupení plné překvapení - to byla Magie Show kouzelnické dvojice z Prahy. Fotografie si prohlédněte zde.

24.02.2012
Pět dívek ze 7. třídy zvítězilo v okresním kole v přehazované v Kostelci nad Orlicí. Vybojovaly 1. místo, přestože hrály ve značném oslabení proti sedmičlenným družstvům. Gratulujeme! Fotografie najdete zde .

22.02.2012
V okresním kole soutěže Rychnovský zvoneček získaly Veronika Ferbasová a Kateřina Hlávková ocenění za recitaci a umělecký přednes. Blahopřejeme! Jako hosté na Rychnovském zvonečku vystoupili žáci naší školy s divadelní inscenací Čerti ve mlýně. Jejich vystoupení podpořilo příjemnou atmosféru soutěže.

15.02.2012
Na maškarního veselí, které probíhalo ve školní družině se podívejte zde.

14.02.2012
proběhlo školní kolo v recitaci a uměleckém přednesu. Zvítězili Aleš Vladyka (2. roč.), Magda Mrklovská, Veronika Ferbasová (3. roč.), Aneta Koželuhová (4. roč.), Kateřina Hlávková a Ivana Syrovátková (5. roč.). Vítězky 3.-5. roč. postupují do okresního kola.

09.02.2012
V mateřské škole se konal maškarní karneval. Přehlídku masek a záběry ze soutěží si prohlédněte zde.

02.02.2012
DDM Déčko z Rychnova nad Kněžnou zprostředkoval pro žáky 3. až 9. ročníku setkání se zahraničními studentkami. Konverzace s rodilou mluvčí v hodině angličtiny byla pro mnohé nevšedním zážitkem. Na fotografie se můžete podívat zde .

31.01.2012
Na naší škole proběhl zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 8 předškoláků. Výsledky přijímacího řízení najdete zde. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a přejeme jim hodně zdaru ve školní práci.

31.01.2012
Děti z mateřské i základní školy shlédly divadelní představení Příhody Lišky Bystroušky ztvárněné Divadlem jednoho herce z Hradce Králové.

25.01.2012
Kateřina Hlávková z 5. třídy se umístila ve své kategorii na 1. místě v okresním kole matematické olympiády. Soutěž se konala ve středu 25.01.2012 v Rychnově n. Kněž. Gratulujeme!

23.01.2012
UPOZORNĚNÍ - od pondělí 30. ledna 2012 se mění rozvrh hodin a časové rozvržení vyučování.

22.12.2011
Setkání dětí se svými rodiči i prarodiči v mateřské škole provázelo zpívání u vánočního stromečku. Na fotografie se podívejte zde.

12.12.2011
Z důvodu změn jízdního řádu autobusů bude od dnešního dne škola otevřena pro dojíždějící žáky od 7:05 hodin.

09.12.2011
Úspěšnou pohádku Čerti ve mlýně, se kterou naši žáci reprezentovali 30.11.2011 na divadelní přehlídce v Polsku, shlédly děti z mateřské školy. Hosty vystoupení byly také děti z MŠ Kameničná. Na závěr předvedla děvčata z 1. třídy své taneční číslo "sněhové vločky". Fotografie najdete zde.

07.12.2011
Každoročně si žáci 1. stupně navodí vánoční atmosféru písněmi a koledami na koncertě Základní umělecké školy v Žamberku.

05.12.2011
Žáci 2. stupně navštívili v Rychnově nad Kněžnou vzdělávací program "Čína - říše mocného draka".

02.12.2011
Mikulášská nadílka měla velký úspěch. Na fotografie se můžete podívat zde .

30.11.2011
Exkurze pro žáky 9. ročníku do Prahy měla zajímavý program: návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prohlídka chrámu sv. Mikuláše, procházka po Karlově mostě a výhledy na hlavní město z Staroměstské mostecké věže. Fotografie si prohlédněte zde .

30.11.2011
Žáci naší školy se zúčastnili v polských Oldrzychowicích divadelní soutěže družstev žáků 4.-6. tříd základních škol z Klodzkého okresu a Mikroregionu Rychnovsko Odkrýváme svět legend. Na soutěž si pod vedením p. uč. Sojkové připravili pohádku Čerti ve mlýně. Za své umělecké výkony získali 2. místo. Gratulujeme! Společné foto najdete zde, další fotografie na stránkách souboru Jaskier.

26.11.2011
Kulturním vystoupením v sále u kostela zahájili žáci 1. stupně adventní výstavu, na které také prezentovali své výrobky z vánočních dílen.

22.11.2011
Celé dopoledne tvořili žáci 1. stupně vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů. Své výrobky vystaví na adventní výstavě. Na průběh vánočních dílen se můžete podívat zde .

18.11.2011
Zajímavé povídání a ukázky dravců a sov si připomeňme na fotografiích zde .

15.11.2011
Ve volbách do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena paní Iva Jedlinská. Voleb se zúčastnilo 80 oprávněných voličů (z celkového počtu 206), tj. 38,8 %. Odevzdáno bylo 80 volebních lístků, z toho 1 byl neplatný. Ve školské radě bude dále v následujícím 3letém volebním období pracovat za pedagogy paní Hana Hrabalová a za zřizovatele pan Martin Michalička.

11.11.2011
Gratulujeme dívkám z 9. třídy k získání krásného 2. místa v okresním kole v přehazované. Úspěšný tým na fotografiích zde.

11.11.2011
Žáci 1. stupně se sešli na projektové hodině "Svatý Martin". Vstupenkou na schůzku byl splněný úkol a bílá část oblečení. Děti se dozvěděly něco o osobě Svatého Martina, o zvyklostech a tradicích spojených s tímto dnem. Nakonec jsme vyzkoušeli kouzelné chumelící zaklínadlo, ale Svatý Martin na bílém koni nepřijel. Snad příště... Prohlédněte si fotografie ze školní akce a z pečení svatomartinských rohlíčků ve školní družině.

24.10.2011
Žáci 9. ročníku navštívili s výchovnou poradkyní IPS v Rychnově nad Kněžnou, kde se dozvěděli spoustu informací týkajících se volby povolání.

20.10.2011
Soubor historického šermu Pernštejni nás provedl obdobím starověkého Říma. Na fotografie z představení Řím - legionáři, gladiátoři a Caesarové se podívejte zde.

30.09.2011
Svělého umístění dosáhli žáci naší školy v plavecko-běžeckém poháru základních škol Rychnovska. Mezi jednotlivci se v kategorii dívek 4.-5. třídy umístila Kateřina Hlávková na 1. místě a Dana Mrklovská v kategorii dívek 6.-7. roč. na 3. místě. V celkovém hodnocení škol získala naše škola 2. místo. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se na úspěchu podíleli. Několik fotografií najdete zde.

29.09.2011
Výchovně vzdělávací program "Barevný svět Bohuslava Martinů" a prohlídka jeho rodné světničky v Poličce, prohlídka muzea Bedřicha Smetany a klášterních zahrad v Litomyšli a návštěva výstavy Merkuru v regionálním centru - to byl program exkurze žáků 7. až 9. ročníku. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

23.09.2011
Žáci 1. stupně strávili dopoledne v přírodě a poznávali rostliny a živočichy. Přírodovědnou stezku si připomeňme na fotografiích zde.

23.09.2011
Za krásného počasí proběhl projektový "Den s hasiči" - 5. ročník Memoriálu Standy Krska. Děkujeme SDH Slatina n. Zd., Kameničná a Pěčín za realizaci závodu a zvláště p. Stanislavu Ulrychovi za organizaci celé akce včetně zajištění návštěvy zástupců Policie ČR, obvodní oddělení Rychnov n. Kn. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii, na stránkách Policie ČR a SDH Slatina nad Zdobnicí. Hasiči zachytili některé momenty z akce také na videu

20.09.2011
Děti v mateřské škole shlédly divadelní představení Uspávání broučků.

19.09.2011
Žáci 1.-5. ročníku se vydali na exkurzi po Orlických horách. Navštívili kostel v Neratově a chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích. Prošli se od Zemské brány k Pašerácké lávce a pronikli do kontrolní štoly hráze Pastvinské přehrady. Zážitky nepokazilo ani deštivé počasí. Fotografie si prohlédněte zde.

01.09.2011
Naše škola získala finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Získané prostředky použijeme především na zkvalitnění a zefektivnění výuky a na modernizaci vybavení počítačové učebny.

22.07.2011
Velká voda ve Slatině nad Zdobnicí zkomplikovala život v dětském táboře Hvězdička. Tábor byl evakuován a na 2 dny, než voda opadla, poskytla naše škola dětem zázemí v tělocvičně. Fotografie najdete zde.

« Zpět na aktuální školní rok