Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

02.09.2024
v 7:25 h - zahájení školního roku 2024/2025

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy 2010/2011

« Zpět na aktuální školní rok

28.06.2011
Divadelní spolek Zdobničan Vamberk se představil našim dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ a dětem z Pěčína pohádkou se zpěvy Nevěsta pro hastrmana. Panu Radku Bednářovi děkujeme za bezplatný pronájem sálu ve Slatině nad Zdobnicí.

24.06.2011
Sportovní den pro žáky 2. stupně se odehrál ve sportovním areálu v Rokytnici v Orl. horách. V disciplínách skok do dálky, běh na 60 m, hod míčkem, stolní tenis, vybíjená, přehazovaná a florbal se naši žáci utkali se žáky z Rokytnice a Javornice.

23.06.2011
Exkurze žáků 9. třídy do planetária v Hradci Králové.

18.06.2011
Děti ze zdravotnického kroužku se zúčastnily celostátního kola soutěže mladých zdravotníků. Hlídka mladších žáků obsadila v této náročné soutěži 8. místo, starší žáci se umístili na 7. místě. Gratulujeme!

17.06.2011
Žáci 2. stupně navštívili v Žamberku taneční vystoupení EMA, kde se představila skupina Neon a jejich hosté.

16.06.2011
Najít všechny tečky, které Ferda Mravenec sebral Berušce z kabátku, bylo opravdu těžké. Za splnění úkolů jich děti našly 6, ale sedmou ne a ne najít. Podařilo se to až večer, když děti sebraly obrovskému pavoukovi básničku. Objevil se Ferda, tečku Berušce vrátil a slíbil, že už ji nebude zlobit. Beruška se odměnila dětem košíkem plným sladkostí. Jak jsme se ve školní družině loučili se školním rokem se podívejte zde.

15.06.2011
Sportovní den 1. stupně se konal za účasti žáků a učitelů naší družební školy z Oldrzychowic z Polska. Fotografie z akce najdete zde.

13.06.2011
Žáci 4. až 6. třídy navštívili archeologické muzeum založené sdružením Villa Nova v Uhřínově. Ve skanzenu přibližujícím středověkou kolonizační vesnici si prohlédli několik obydlí, bylinnou zahrádku, dobové pece a sad. Vyzkoušeli si např. mletí obilí, pečení placek, zpracování lnu, točení na hrnčířském kruhu, střílení z luku na terč nebo podojení kozy. Fotografie z exkurze si prohlédněte zde.

12.06.2011
16 žáků naší školy se tuto neděli zúčastnilo v Jaszkowe Dolne v Polsku 11. ročníku mezinárodního závodu školních přespolních běhů o pohár Wójta Gminy Klodzko. Kateřina Hlávková ze 4. třídy obsadila krásné 2. místo a Ondřej Michalička 4. místo. Gratulujeme a děkujeme všem dětem za výbornou reprezentaci školy a rodičům za účast.

09.06.2011
Obrovského úspěchu dosáhli naši mladí zdravotníci i v krajském kole. Obě hlídky opět vybojovaly první místo a zajistily si tak postup do celostátního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchu!

08.06.2011
Dvě pětičlenné hlídky z naší školy se zúčastnily okresního kola soutěže mladých zdravotníků. Svědomitá příprava pod vedením p. uč. Hrabalové se vyplatila, obě hlídky se umístily na 1. místě a postupují do krajského kola. Gratulujeme! Fotografie si prohlédněte zde.

07.06.2011
Taneční akademie proběhla ve dvou vystoupeních - dopoledne pro žáky školy a večer pro veřejnost. V pestrém programu vystoupily děti z tanečních kroužků naší školy, jako hosté se představily děti z Doudleb n. Orl., Dětského domova v Potštejně, Taneční škola Hradec Králové, Capoeira Vamberk a Sokol Kameničná. Ve všech 17 tanečních číslech se bylo na co dívat a všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk. Fotografie z akce najdete zde.

06.06.2011
Deváťáci se zúčastnili zeměpisné exkurze do Prahy. Navštívili Národní muzeum, Pražský hrad a několik dalších památek hlavního města.

02.06.2011
Dopravní soutěž žákù 2.-5. třídy. Na fotografie z jízdy zručnosti se podívejte zde.

30.05.2011
Dopoledne se konal zápis dětí do mateřské školy.

26.05.2011
Taneční kroužek Pařmeni vedený paní učitelkou Sojkovou se zúčastnil prezentační přehlídky organizací pracujících s dětmi Bambiriáda 2011 v Rychnově nad Kněžnou. Děti předvedly dvě vystoupení, za která sklidily úspěch u diváků.

24.05.2011
Malé divadélko Praha v podání manželů Novákových sehrálo pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ loutkovou pohádku O kohoutkovi a slepičce.

20.05.2011
Varhanní hudba od baroka po současnost - výchovný pořad pro žáky 2. stupně v kostele ve Slatině nad Zdobnicí.

19.05.2011
Vlastivědná exkurze žáků 4. třídy do Prahy. Fotografie si prohlédněte zde.

17.05.2011
Výlet MŠ do Potštejna. Děti navštívily zámek, kterým je provedla hraběnka s hrabětem. Poté se vydaly na hrad, kde pro ně bylo největší atrakcí stádo koz. Celodenní výlet se vydařil a všem dětem se moc líbil. Fotografie z výletu najdete zde.

11.05.2011
Žáci 7. ročníku navštívili v rámci projektu Volba povolání automobilový závod Škoda Kvasiny.

03.05.2011
Beseda s Policií ČR. Naši školu navštívili policisté a besedovali s dětmi o bezpečnosti v silničním provozu a povinné výbavě cyklisty a jízdního kola. Dopoledne se věnovali dětem v MŠ, odpoledne žákům 3.-5. třídy ZŠ. Žáci měli možnost prověřit si své znalosti při řešení dopravních situací na křižovatkách a řešili test dopravních značek. Na závěr setkání měli možnost vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, policejní čepici nebo pouta. Všechny děti obdržely drobné dárky. Na fotografie z akce se podívejte zde.

12.04. - 13.04.2011
V těchto dnech proběhl ke Dni Země již tradiční sběr starého papíru. V soutěži mezi třídami zvítězila na 1. stupni 3. třída, z 2. stupně přinesli nejvíc deváťáci (v průměru na 1 žáka). Za celou školu jsme odevzdali 5 820 kg papíru. Poděkování patří všem, kteří se do sběru zapojili.

12.04.2011
Při Velikonočních dílnách tvořili žáci 1. stupně velikonoční dekorace, pomlázky a přáníčka. Našimi hosty byli žáci ze ZŠ Rybná nad Zdobnicí. Na to, jak se jim společné dílo vydařilo, se podívejte zde.

21.03. - 25.03.2011
Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku... Barvy, symboly jara, tvořivost, fantazie a spolupráce - to byl první jarní týden u předškoláků a dětí 1.-3. třídy. Na fotografie ze všech pěti barevných dnů se podívejte zde.

18.03.2011
Do mezinárodní soutěže Matematický klokan se zapojili naši žáci z 2.-9. ročníku. Soutěž je pro základní školy rozdělena do 4 kategorií: Cvrček (2. a 3. tř.), Klokánek (4. a 5. tř.), Klokan (6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.). Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola se stali Aneta Koželuhová (3. tř.), Jakub Hlávka (5. tř.), Jan Kalous (7. tř.) a Filip Pospíšil (8. tř.). Gratulujeme!

16.03.2011
Osm žáků z 1. stupně ZŠ se zúčastnilo okresního kola soutěže v recitaci Dětská scéna I v Rychnově nad Kněžnou. Nejlépe si z naší školy vedli Damián Tejkl z 5. třídy a Ivana Syrovátková ze 4. třídy. Damián získal čestné uznání s postupem do krajského kola. Gratulujeme!

24.02.2011
Žáci 2. stupně shlédli divadelní představení "Zpátky do Evropy". Divadlo jednoho herce zpracovalo vyprávění Václava Šaška z Bířkova o putování pana Lva z Rožmitálu skrze země evropské, jež začalo na podzim Léta Páně 1465.

18.02.2011
MŠ navštívila v Javornici divadelní představení O bábě Chřipce.

od 17.02.2011
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy v bazénu v Rychnově nad Kněžnou - 10 lekcí, vždy ve čtvrtek.

06.02. - 11.02.2011
Lyžařský kurz žáků 7. ročníku v Orlickém Záhoří. Fotografie si prohlédněte zde.

02.02.2011
Jakub Hlávka z 5. třídy se umístil ve své kategorii na 1. místě v okresním kole matematické olympiády. Soutěž se konala ve středu 26.01.2011 v Rychnově n. Kněž. Gratulujeme!

01.02.2011
Na naší škole proběhl zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 10 předškoláků. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a přejeme jim hodně zdaru ve školní práci.

31.01.2011
Od pondělí 31.1. změna rozvrhu pro třídy 2. stupně.

28.01.2011
V mateřské škole se konal dětský karneval s přehlídkou masek, soutěžemi a bohatou tombolou. Pro všechny děti byly připraveny drobné dárky. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

10.01.2011
Spuštěny nové webové stránky školy.

02.01. - 07.01.2011
Lyžařský kurz žáků 6. ročníku v Orlickém Záhoří. Fotografie si prohlédněte zde.

01.01.2011
Zaměstnanci školy přejí všem žákům, rodičům i příznivcům školy do nového roku 2011 hodně zdraví a úspěchů.

01.01.2011
Základní škola a mateřská škola v naší obci spojeny v jeden právní subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí.

« Zpět na aktuální školní rok