Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

27.11.2023
Zaměstnanci naší školy se rozhodli nezapojit se do celostátní stávky, provoz ZŠ i MŠ tedy proběhne bez omezení.

27.11.2023
4. a 5. roč. - Městská knihovna Žamberk

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

13.11.2023
V úterý 7. listopadu jsme vyrazili s osmáky na dvě exkurze do Rychnova nad Kněžnou. Hned ráno si na nás udělali čas profesionální hasiči. Měli jsme možnost vyslechnout poutavé povídání o profesi hasiče, prošli jsme si všechna zákoutí rozsáhlé stavby včetně posilovny, pokojů, kuchyně, kanceláří. Nejvíce nás zaujala garáž se všemi vozidly, auto s plošinou a tyč, po které se hasiči „vozí“ při ohlášení výjezdu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o náplni dne, když hasiči zrovna nejsou na výjezdu.
Druhou exkurzi jsme absolvovali ve firmě Bednar, která vyrábí zemědělské stroje a vyváží je do velké části světa. Měli jsme možnost prohlédnout si lakovnu, sklad, montáž i hotové stroje. Dostali jsme i malé pohoštění. (A. Rozumová)

13.11.2023
V úterý 7. listopadu jsme s páťáky vyrazili do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Jeli jsme autobusem a vystoupili jsme už na zastávce Žamberk, Betlém. Procházkou jsme dorazili až k muzeu (bývalá Vonwillerova textilní továrna), kde jsme se zlehka občerstvili. Pak už si nás vzal „pod křídlo“ pan průvodce. Provedl nás muzeem – představil nám spousty krásných veteránů, parní stroje (malé i velké), tkalcovské stavy a dokonce pro nás uvedl do chodu transmisní strojírnu. Žáci zde viděli, jaké stroje se dříve používaly na obrábění kovů, předchůdce vrtaček, brusek apod. Pan průvodce po celou dobu trpělivě odpovídal na všetečné dotazy nejen chlapců, ale i děvčat. Po prohlídce jsme se opět procházkou vydali do Žamberka a autobusem se vrátili zpět.
Věřím, že si všichni odnesli zajímavý zážitek a mnoho nových informací. Děkuji i rodičům, že poslali dobrovolný příspěvek na vstupné. (P. Trojanová)

03.11.2023
Žákyně 9. ročníku naší školy Eva Holubářová dosáhla mimořádného úspěchu. Spolu s dalšími 5 hráči z oddílu Badminton Rychnov nad Kněžnou se ve dnech 13.-15.10.2023 zúčastnila v Praze turnaje Mistrovství České republiky družstev.
Z celkového počtu 16 zúčastněných oddílů vybojovali 1. místo a stali se mistry ČR družstev do 15 let. Evě moc gratulujeme a přejeme v další sportovní kariéře hodně zdraví a úspěchů. (M. Felcmanová)

03.11.2023
Prvňáčci mají za sebou od začátku školního roku spoustu nových zážitků:
29.9. si děti prošly společně hezky připravenou a zajímavou přírodovědnou stezku, během níž uplatnily znalosti o přírodě. Téměř na každém stanovišti byly děti úspěšné. Příští rok si znalosti vyzkouší jako jednotlivci. Poté jsme se vydali prohlédnout hasičskou techniku do místní hasičárny. Dětem bylo předvedeno hasičské auto s plnou výbavou a mohly si vyzkoušet sezení za volantem tohoto auta. Celý den se nám úspěšně vydařil.
16.10. jsme se s 1. třídou zúčastnili ukázek programování. Děti si vyzkoušely manipulaci s robotickými hračkami.
1.11. se 1. a 2. třída zúčastnila divadelního představení v MŠ – Domku, domku, domečku. Bylo to milé představení o zapomenutých hračkách doprovázené hrou na hudební nástroje. Dětem se divadýlko moc líbilo. (M. Beková)

20.10.2023
V úterý 17. října jsme se s 5. třídou zúčastnili v MŠ ukázky programování. Žáci se seznámili s programováním robotů VEX 123, vláčku Intelino a učili se pracovat s roboty na dálkové ovládání. Celá ukázka probíhala pod vedením lekorů z Hradce Králové, kteří žáky provedli základy programování robotů. Na rozloučenou dostal každý žák píšťalku z 3D tiskárny jako dárek. (P. Trojanová)

20.10.2023
K mezinárodnímu dni zvířat (4. října) žáci 5. třídy vytvořili zvířátka ze stavebnice Merkur. Práci se věnovali v rámci pracovních činností pod vedením p. uč. Blanky Pasterové. Poznáte, o která zvířátka se jedná? (P. Trojanová)

10.10.2023
S osmáky jsme se opět vydali na exkurze do Hradce Králové. Tentokrát naše cesta vedla nejprve do hradecké hvězdárny a planetária. V novém, moderním planetáriu jsme vyslechli velmi zajímavou přednášku o hlubokém vesmíru, planetách a hvězdných souhvězdích.
Dalším cílem naší cesty byla vodní elektrárna „Hučák“. Zde jsme se při prezentaci seznámili se zdroji energie a poté jsme si mohli v interaktivní části prohlédnout a vyzkoušet jak tyto zdroje fungují v reálném životě. Zajímavá byla ukázka vzniku tornáda, model přečerpávacích nádrží, solární panely, model získávání energie z mořských vln a mnoho dalších. Velmi nás upoutala možnost vyzkoušet si ve virtuální realitě stavbu zařízení pro výrobu energie. V poslední části jsme nahlédli přímo do strojovny elektrárny. (A. Rozumová)

26.09.2023
V úterý 26.9. jsme s osmáky vyrazili na první letošní exkurzi do Hradce Králové, kde jsme navštívili Muzeum východních Čech. Po interaktivním edukačním programu „K městu českých královen“ jsme si vyzkoušeli stavbu klenby a postupně si prohlédli všechny ostatní expozice muzea. V místní kavárně jsme se posilnili a vydali se na nedaleké Staré město. Vystoupali jsme i na Bílou věž, odkud byl vidět celý Hradec Králové a díky krásnému počasí třeba i Sněžka. (A. Rozumová)

14.09.2023
Žáci 6. ročníku se ve dnech 14. a 15. září 2023 zúčastnili adaptačního kurzu v Mistrovicích. (L. Fleischmannová)

Archiv aktualit ze šk. roku 2022/2023 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2021/2022 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2020/2021 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2019/2020 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2018/2019 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2017/2018 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »