Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

24.09.2021
zápis z voleb a nové složení školské rady

UPOZORNĚNÍ
na zvýšený provoz na komunikaci v okolí školy zde.

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

24.09.2021
Letos na jaře děti ze 3. a 5.třídy + celého druhého stupně zpracovaly v rámci výtvarné výchovy téma - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Byly vybrány 4 práce (B. Špilarová, M. Vyhnálková, E. Veverková, N. Hájková) a zaslány do celostátní soutěže „Svět očima dětí“ pořádané ministerstvem vnitra. Vynikajícího úspěchu dosáhla Markéta Vyhnálková (8.tř.) – obsadila 3.místo v kategorii 3D díla. Gratulujeme!
Vyhlášení nejlepších prací se uskutečnilo v sobotu 11.9.2021 v Praze v rámci dětského dne organizovaného ministerstvem vnitra. Spolu s oceněnými dětmi se mohli zúčastnit i jejich spolužáci. Proto jsme se vydali se 13 žáky a žákyněmi 8.třídy na výlet do Prahy. Zatleskali jsme všem oceněným, užili si dětský den se spoustou ukázek práce policie a hasičů a stihli jsme i procházku centrem Prahy. (J.Hlávková)

08.09.2021
Ve středu 8. září uspořádala naše škola u příležitosti konání celostátního Olympijského běhu sportovní den pro žáky 1.stupně. Děti soutěžily ve třech disciplínách – ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu; nakonec bylo vyhodnoceno ještě pořadí v trojboji – součtem bodů ze všech tří disciplín (výsledky ve fotogalerii). Ti nejlepší z každé disciplíny obdrželi věcné ceny a z trojboje medaile. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo celý den, takže si sportování všichni užili. (J.Hlávková)

od 06.09.2021
Školní klub v provozu pondělí, středa, pátek 11:15-15:00 h, úterý a čtvrtek 11:15-12:00 h.

01.09.2021
Informace k testování žáků od 1.9.2021 zde.

01.09.2021
Zahájení školního roku v 7:25 h.

27.08.2021
V systému Bakaláři zveřejněny nové rozvrhy hodin.

Archiv aktualit ze šk. roku 2020/2021 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2019/2020 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2018/2019 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2017/2018 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »