Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

Termíny lyžařských kurzů
29.1.-3.2.2022 (so-čt) 7. ročník;
6.-11.2.2022 (ne-pá) 8. ročník

Pátek 4.2.2022
pololetní prázdniny

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

02.01.2022
Aktuální informace k antigennímu testování a trasování ve školách čtěte zde.

03.01.2022
Ve středu 22.12.2021 proběhl na naší škole již tradiční Vánoční víceboj – sportovní dopoledne pro všechny žáky. Letos jsme museli z důvodu dodržení hygienických opatření jeho obsah lehce redukovat, přesto si mohly všechny děti dostatečně zasportovat.
Žáci a žákyně prvního stupně soutěžili ve čtyřech disciplínách – člunkovém běhu, šplhu, přeskoku tyčky/švihadla a hodu na koš. Žáci a žákyně 2. stupně měli na výběr – buď soutěžit ve dvojicích (šplh, švihadlo, hod na koš) nebo jako jednotlivci (běh, švihadlo, hod na koš). Po obědě pak ještě proběhly turnaje v míčových hrách – ve vybíjené a ve florbalu. Nejlepší soutěžící ve všech kategoriích obdrželi medaile a drobné ceny, popř. sladkosti.
I když tělesná výchova není u všech dětí nejoblíbenějším předmětem, doufám, že si sportování převážná většina z nich užila. (J. Hlávková)

21.12.2021
V pondělí 20.12. měli prvňáčci vánoční dopoledne. Nejprve si vyrobili za doprovodu vánočních koled přáníčko, poté uváleli vanilkové rohlíčky, které jsme ve školní kuchyňce upekli. Na závěr na školní zahradě děti hledaly kartičky s obrázky a za odměnu si domů odnesly vánočního skřítka. Bylo to příjemně strávené předvánoční dopoledne. (M. Beková)

15.12.2021
V průběhu října a listopadu proběhl na naší škole turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 12 žáků a žákyň z 6.-9.třídy. Nejlepších pět – 1.Pavel Kumpošt, 2.Bára Špilarová (oba 9.), 3.Eva Jedličková, 4.Mikuláš Kubíček, 5.Václav Mazura (všichni 6.) se pak jako jeden tým zúčastnili v pátek 10.11. oblastního kola.
Turnaj probíhal online, takže ho bohužel provázely technické obtíže. Všichni nakonec sehráli několik pěkných partií a odcházeli spokojeni. Náš tým se umístil na celkovém 26. místě v Pardubické oblasti. (J. Hlávková)

03.12.2021
V pátek 3.12. jsme si se šesťáky udělali projektový den s názvem „Co k adventu patří“. Venku bylo bílo a my jsme se příjemně naladili vánoční atmosférou. Děti pracovaly ve skupinách, tvořily společné projekty k vánočním zvykům a tradicím, vyráběly adventní věnec, svícen, dělaly vanilkové rohlíčky, betlém ze slaného těsta. Samostatně si pak vytvořily jmenovky na dárky, vánoční přání pro rodiče, ozdobily si perník. Projekt jsme zakončili společným představením skupinových prací, předvedením vánočních tradic a zpíváním vánočních koled v doprovodu kytary. (A. Rozumová)

02.12.2021
Ve čtvrtek 2.12. se žáci 1. – 3. roč. zúčastnili Vánočního programu na zámku v Potštejně. Spolu s holčičkou Barunkou a s andělem Arielem se vydali na dalekou cestu do Betléma. Cestou se setkali s pastýřem, s králem Herodesem, Třemi králi, prošli dalekými horami, lesem a tržištěm v Jerusalémě, až na konec spatřili Svatou rodinu s Ježíškem. Po příběhu na děti čekalo pohoštění v zámecké cukrárně. Odtud jsme se vydali na světelnou vánoční výstavu a prohlídli jsme si Betlém v životní velikosti. Žáci se během programu dozvěděli spoustu zajímavých informací a přenesli se do doby a tradic, kdy Vánoce slavili naše babičky a prababičky. (K. Grundová)

18.11.2021
V listopadu jsme se se žáky 6.-9.třídy vypravili v rámci hodin TV do Rychnova na zimní stadion vyzkoušet bruslení. Doufám, že se to všem líbilo a mnohé z nich inspirovalo k dalším bruslařským aktivitám. (J.Hlávková)

13.11.2021
O tom, že máme ve škole šikovné a technicky zručné žáky, jsme se mohli znovu přesvědčit minulý týden při vyhodnocení soutěže zručnosti a technické tvořivosti, kterou organizovala firma Bühler CZ v Žamberku. Konkurence byla obrovská, celkem odborná porota posuzovala 130 výrobků z 21 škol.
My jsme přihlásili 5 výrobků do kategorie Modely z přírodních nebo průmyslových materiálů a všechny získaly ocenění a hodnotné ceny.
- 1. místo - Michal Frydrych (9. roč.) - trakař
- 3. místo - Matěj Šíla (8. roč.) - robot
- zvláštní cena – Jan Zdenko Kubíček (9. roč.) – stolek
- zvláštní cena – Vojtěch Hostinský (9. roč.) – traktor
- zvláštní cena – tým 7. ročníku (sk. B) – hmyzí hotely.
Na soutěžní modely se můžete podívat zde. Všem našim soutěžícím moc gratulujeme! Ceníme si jejich práce a smysluplně využitého volného času a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. (M. Felcmanová)

11.11.2021
V 6.třídě jsme si udělali den se svatým Martinem. Oblékli jsme si světlé oblečení, pekli jsme Martinské rohlíčky, vyrobili jsme si desky s koněm, do kterých jsme pak vložili projekt s úkoly. Počítali jsme náklady na pečení rohlíčků, hledali informace týkající se pověsti o sv. Martinovi. Každý jsme si odnesli domů 4 rohlíčky a ještě jsme obdarovali všechny učitele malou ochutnávkou a také přáníčkem, které jsme vyrobili. (A. Rozumová)

31.10.2021
Na konci října jsme si ve 4. ročníku zpestřili výuku projektovým dnem zaměřeným na Halloween. Dlabali jsme dýně, plnili úkoly z angličtiny, matematiky a na strašidelné stezce na chodbě jsme poznávali česká strašidla. Během dne nechyběly ani soutěže o nejhezčí mumii nebo nejlepšího lovce duchů. Halloween ve škole jsme si všichni užili. (M. Volfová)

31.10.2021
V říjnu jsme ve 4. ročníku uspořádali projektový den zaměřený na poznávání stromů. Žáci ve škole tvořili vlastní herbář a na vycházce venku plnili ve skupinách úkoly na stanovištích. Na prvním stanovišti se měli vžít do role fotografa. Pozorovali borovici z různých úhlů, hledali na ní zajímavé detaily a snažili se je vyfotit. Na druhém stanovišti měli za úkol vytvořit zelenou barvu z přírodnin a namalovat strom. Na třetím stanovišti se učili měřit výšku, obvod a průměr lípy a na čtvrtém utkali dvě pavučiny mezi smrky. Na závěr všichni tvořili obrázky z listů podle vlastní fantazie. Projektový den se nám vydařil. Žáci při aktivitách spolupracovali a naučili se o stromech mnoho nového. (M. Volfová)

02.11.2021
Žáci 9. ročníku se v polovině října zúčastnili náslechu trestního jednání u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Nejprve jsme všichni prošli bezpečnostním rámem a kontrolou zavazadel a poté jsme čekali na vyzvání ke vstupu do jednací síně. Jednání probíhalo za účasti samosoudkyně, státní zástupkyně a obžalované osoby. Přítomna byla i zapisovatelka, z jednání byl ale pořizován i zvukový záznam. Žáci sledovali celý průběh jednání, od přednesení žaloby, vyjádření státní zástupkyně a obžalové osoby, až po vyslechnutí rozsudku (samozřejmě vestoje). Paní soudkyně se státní zástupkyní nám po skončení jednání ještě věnovaly čas na dotazy. (M. Felcmanová)

19.10.2021
13. října jsme se se šestou třídou vydali vlakem do Olomouce do Pevnosti poznání. V Týništi jsme si dali po ránu menší sprint, v Chocni jsme díky zpoždění vlaku stihli i horký nápoj a svačinu a do Olomouce jsme dorazili o 50 minut později. Chůzi jsme tedy vyměnili za „šalinu“ a svižně jsme se přesunuli do Pevnosti.
Čekaly nás opravdu velmi poutavé 4 hodiny, které nás doslova vtáhly do vesmíru a do naší sluneční soustavy. Zaujalo nás úžasné digitální planetárium, vědecká výtvarka i celá experimentální expozice věnovaná nejen vesmíru s názvem „Světlo a tma“. Stejné nadšení panovalo i v dalších dvou expozicích – „Živá voda“ a „Rozum v hrsti“. Vlezli jsme si do mozku, podívali se, jak vidí oko při různých vadách, vyzkoušeli si práci zubaře a celou řadu různých hlavolamů, prohlédli jsme si časti hmyzu pod mikroskopy, viděli aktivní sopku a spoustu dalších zajímavých přírodních jevů.
Z Pevnosti poznání jsme zamířili za krátkým poznáním Olomouce. Na Horním náměstí jsme se tedy společně vyfotili u barokního sloupu Nejsvětější Trojice - významné památky, díky které je Olomouc zapsaná v UNESCU a samozřejmě i u radnice s orlojem. Odtud už jsme pospíchali na tramvaj a na vlak domů. (A. Rozumová)

19.10.2021
Bezvadné dva dny jsme strávili se šesťáky 4. a 5. října. Pondělí jsme zahájili výukovým programem v RK s názvem Madagaskar. Po návratu do školy sice děti strávily ještě dvě hodiny v lavici, ale myšlenkami byly již úplně někde jinde. Čekalo je odpoledne strávené v kolektivu svých spolužáků při adaptačním odpoledni spojené se spaním ve škole. Po obědě jsme tedy opouštěli třídu plnou karimatek a spacáků a společně se vydali autobusem do RK, kde jsme si (někteří poprvé v životě) zahráli bowling. K večeři jsme se zastavili na pizze a navečer odjeli zpátky do školy. Tam jsme si zahráli hru na stmelení kolektivu, dívali se na film a nakonec s plnou hlavou zážitků (někteří i téměř 2 hodiny) usínali. Po budíčku v 6:00 ráno nás čekal úklid třídy, snídaně a návrat do lavic. Z úterní „ospalé“ výuky si toho děti asi moc nepamatují, ale stálo to za to!!! (A. Rozumová)

19.10.2021
Dne 30.9.2021 se žáci 1.-5.ročníku zúčastnili exkurze po Orlických horách. Autobus nás odvezl do Lousina údolí, odtud nás čekal nejtěžší úsek cesty, výstup na nejvyšší horu Orlických hor Velkou Deštnou a na rozhlednu. Tam na nás čekal pan Mgr. Martin Čapek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, který nás po zbytek dne doprovázel. Ukázal nám zajímavá místa, např.rašeliniště Jelenní lázen, děti seznámil s chráněnými živočichy a rostlinami a své znalosti mohly pak uplatnit při obrázkových hádankách. Exkurzi jsme zakončili u Masarykovy chaty na Šerlichu, rozloučili a poděkovali jsme panu Čapkovi a vrátili se autobusem zpět do Slatiny.
I přes chladné počasí se nám výlet vydařil, poznali jsme krásná místa v nedalekém okolí a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. (K. Šubertová)

19.10.2021
V pondělí 27.9. jsme se šesťáky vyrazili na pěší výlet do Rokytnice. Díky skvělé náladě a velkému nasazení nám více než desetikilometrová cesta hezky utekla. U Rokytenky jsme se občerstvili, vyřádili se na hřišti s herními prvky a ve 12 hodin jsme odjeli autobusem zpátky do školy.(A. Rozumová)

27.09.2021
8.třída se vypravila na již několikrát odložený výlet – do Fajnparku v Chlumci na Cidlinou. Počasí nám přálo a atrakce jsme měli pouze pro sebe (byli jsme jediní návštěvníci), takže jsme si to všichni užili! (J.Hlávková)

27.09.2021
Za pěkného podzimního počasí jsme se s žáky 7. ročníku zúčastnili exkurze do Adršpašsko-teplických skal. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých skalních útvarů, zvládli neskutečné množství schodů ve skalnatém terénu a svezli jsme se na lodičce po jezírku. (M. Martincová)

24.09.2021
Letos na jaře děti ze 3. a 5.třídy + celého druhého stupně zpracovaly v rámci výtvarné výchovy téma - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Byly vybrány 4 práce (B. Špilarová, M. Vyhnálková, E. Veverková, N. Hájková) a zaslány do celostátní soutěže „Svět očima dětí“ pořádané ministerstvem vnitra. Vynikajícího úspěchu dosáhla Markéta Vyhnálková (8.tř.) – obsadila 3.místo v kategorii 3D díla. Gratulujeme!
Vyhlášení nejlepších prací se uskutečnilo v sobotu 11.9.2021 v Praze v rámci dětského dne organizovaného ministerstvem vnitra. Spolu s oceněnými dětmi se mohli zúčastnit i jejich spolužáci. Proto jsme se vydali se 13 žáky a žákyněmi 8.třídy na výlet do Prahy. Zatleskali jsme všem oceněným, užili si dětský den se spoustou ukázek práce policie a hasičů a stihli jsme i procházku centrem Prahy. (J.Hlávková)

08.09.2021
Ve středu 8. září uspořádala naše škola u příležitosti konání celostátního Olympijského běhu sportovní den pro žáky 1.stupně. Děti soutěžily ve třech disciplínách – ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalostním běhu; nakonec bylo vyhodnoceno ještě pořadí v trojboji – součtem bodů ze všech tří disciplín (výsledky ve fotogalerii). Ti nejlepší z každé disciplíny obdrželi věcné ceny a z trojboje medaile. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo celý den, takže si sportování všichni užili. (J.Hlávková)

od 06.09.2021
Školní klub v provozu pondělí, středa, pátek 11:15-15:00 h, úterý a čtvrtek 11:15-12:00 h.

01.09.2021
Informace k testování žáků od 1.9.2021 zde.

01.09.2021
Zahájení školního roku v 7:25 h.

27.08.2021
V systému Bakaláři zveřejněny nové rozvrhy hodin.

Archiv aktualit ze šk. roku 2020/2021 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2019/2020 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2018/2019 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2017/2018 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »