Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

22.10.2019
Já nic, já muzikant - hudební pořad pro MŠ a 1.-5. roč. ZŠ

29.-30.10.2019
podzimní prázdniny

Vítejte na...

webových stránkách naší školy. Jejich prostřednictvím vám chceme přiblížit život našich žáků, Vašich dětí a kamarádů ve školních lavicích, poskytnout aktuální informace o organizaci vyučování a spoustu dalších zajímavostí. Rádi se pochlubíme dosaženými úspěchy, o společné zážitky se s Vámi podělíme ve fotogalerii.

Chceme, aby tyto stránky byly dalším (nikoliv jediným) pojítkem mezi školou a rodinou. Usilujeme o to, abychom pro naše žáky vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci pedagogů, vybavení školy, ale i na úzkou spolupráci školy a rodiny především v oblasti výchovy. Jde nám o totéž, najděme společnou řeč.

Ze života školy

08.10.2019
Ve čtvrtek 3.10.2019 jsme se s družstvem pěti dívek z 8.-9.třídy zúčastnily okresního kola atletického čtyřboje v Dobrušce. I přes velmi nepříznivé počasí se holkám podařilo předvést výborné výkony a v součtu se umístily na 5.místě. (J. Hlávková)

07.10.2019
V úterý 1.10.2019 zorganizovala naše škola již 2.ročník atletického čtyřboje družstev pro žáky naší a pěti dalších sousedních škol - Javornice, Rokytnice, Pěčína, Rybné a Bohousové.
Všechny děti absolvovaly běh 50m a 300m, skok daleký a hod míčkem. Naši školu reprezentovala 4 družstva ve dvou kategoriích. Družstvo druháků vybojovalo bronzové a družstvo třeťáků stříbrné medaile mezi mladšími dětmi a v kategorii starších obsadilo družstvo čtvrťáků 5.místo a družstvo páťáků 2.místo.(J. Hlávková)

07.10.2019
Ve středu 25.9.2019 se 15 žáků z 6.-9.třídy zúčastnilo okresního přeboru jednotlivců v atletice v Kostelci nad Orlicí. Dětem se podařilo vybojovat 5 medailí, všechny v překážkových bězích. V běhu na 60m překážek ve svých kategoriích zvítězili Jan Zdenko Kubíček a Karolína Kubečková a bronzovou medaili získala Johana Bártová (všichni 7.tř.). V běhu na 100 m překážek vybojovala Tereza Adamcová 2.místo a Natálie Bednářová 3.místo (obě 9.tř.). Kromě toho děti získaly několik smolných 4.míst - Bára Špilarová (60m přek.), Natálie Bednářová (300m), Tereza Adamcová (800m). (J. Hlávková)

27.09.2019
V pátek 27.9. 2019 proběhl ve Slatině nad Zdobnicí již 13. ročník Dne s hasiči – Memoriál Standy Krska za účasti žáků druhého stupně. Soutěžili v pětičlenných případně čtyřčlenných družstvech, plnili na jednotlivých stanovištích různé úkoly – střelba ze vzduchovky, hasicí přístroje, kartografické značky, zdravověda (ošetření raněného) a logická úloha. Celkem na trať vyběhlo 14 týmů.
Na prvním místě se umístil tým děvčat ve složení Nela Pecháčková, Natálie Bednářová, Radka Černochová, Pavlína Páchová a Kamila Dytrtová (výsledný čas 30:16, běžecký čas 24:16). Druhé místo obsadili bratranci František a Lukáš Fajglovi, Adam Žabka, Tomáš Urbánek, Jan Leitner (výsledný čas 32:03, běžecký čas 25:03). Třetí místo obsadil tým chlapců ze šestého ročníku – Šimon Pecháček, Michal Kařízek, Vojtěch Veverka, Aleš Kaplan a Jakub Martin Brokeš (výsledný čas 36:23, běžecký čas 28:23). Bramborové (čtvrté) místo získaly žákyně Tereza Adamcová, Tereza Barbora Brokešová, Kateřina Kubíčková, Vendulka Mačová a Adéla Štajnerová (výsledný čas 37:17, běžecký čas 27:17). Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme. (L. Hilman)

26.09.2019
Žáci 8. a 9. ročníku se se svými třídními učiteli Lukášem Hilmanem a Miladou Martincovou vypravili do Kutné Hory (geologicko-chemicko-historická exkurze). Bylo třeba si trochu přivstat a vyrazit v 5:08 hodin vlakem. Kutná Hora a její pamětihodnosti spadají do památek světového dědictví UNESCO. Po společné procházce historickým jádrem města byl pro žáky zajištěn v Českém muzeu stříbra II. prohlídkový okruh – středověké důlní dílo, těžní stroj, havířská osada, mincovna. Po domluveném rozchodu na Palackého náměstí, čekala na žáky poslední část – návštěva Kostnice v Sedlci, kam se přesunuli pěšky podél železniční trati, řeky Vrchlice a katedrály Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Odjezd z KH byl v 15 hodin a návrat do Slatiny nad Zdobnicí v 18:32 hodin. Počasí nám přálo. Věřím, že se žáci vrátili plni dojmů. (L. Hilman)

13.09.2019
Žáci základní školy a děti z mateřské školy se zúčastnili exkurze v zemědělském podniku Zdobnice a.s., které slavilo 25 výročí trvání. Žáci prvního stupně společně s třídními učitelkami a školami z Pěčína a Rybné byli pozváni na 8. hodinu. Děti z mateřské školy navštívily Zdobnici a,s. kolem deváté. Druhý stupeň společně s třídními učiteli dorazil na 10. hodinu. V podniku nás přivítal pan ředitel. S pracovníkem družstva jsme prošli jednotlivé oblasti – vystavenou techniku, silážní jámy, ubikace dojnic, ubikace telat a kotce pro nově narozená telata. Nejmladší dvě narozená telátka byla pouze jeden den stará. Žáci, kteří chtěli, navštívili kabiny zemědělských strojů. V závěru exkurze dostali občerstvení a drobné dárky s logem Zdobnice a.s. Věřím, že se všem žákům exkurze líbila a odnesli si mnoho zážitků. (L. Hilman)

11.09.2019
S druháčky jsme navštívili bylinkovou zahrádku na zámku v Doudlebách n. Orl., kde se děti seznámily s bylinkami, samy si uvařily čaje a ochutnávaly dobroty ze zahrádky. Pak jsme navštívily Muzeum přírodovědy a Babiččin dvoreček. Výlet se nám moc líbil. (M. Beková)

29.08.2019
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k rekonstrukci tělocvičny bude výuka tělesné výchovy probíhat cca. do konce listopadu pouze venku. V případě velmi nepříznivého počasí zůstanou žáci nižších ročníků ve třídách (budou popř. přehozeny vyučovací hodiny), žáci 5.-9. ročníku půjdou ven na procházku. Dbejte prosím v tomto případě na to, aby měly děti vhodné oblečení a obutí, popř. i deštník/ pláštěnku. (J. Hlávková)

29.08.2019
Zveřejněny nové rozvrhy hodin a předběžná nabídka zájmových kroužků. (M. Felcmanová)

Archiv aktualit ze šk. roku 2018/2019 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2017/2018 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2016/2017 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2015/2016 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2014/2015 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2013/2014 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2012/2013 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2011/2012 »

Archiv aktualit ze šk. roku 2010/2011 »